LO

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin: - Dyra standarder ett demokratiproblem

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 13:05 CET

I dag hålls Nordens hittills största standardiseringskonferens i
Stockholm. Konferensen handlar om hur Sverige kan stärka sin
konkurrenskraft genom ett ökat fokus på internationell standardisering. En
annan viktig fråga är hur fackförenings-, miljö- och konsumentrörelserna
kan påverka de standarder som tas fram. På konferensen framfördes facklig
kritik mot att den som vill läsa en standard måste betala.

Lagar kan vem som helst läsa gratis, via webben eller på ett bibliotek.
Den som vill läsa en standard måste däremot betala en avgift till det
organ som äger standarden. I teorin är detta inget stort problem, eftersom
standarder är frivilliga att följa. Genom EU har dock standarders status
höjts. I praktiken preciserar standarder numera EU-direktivens olika krav
på säkerhet och miljö. För industrin är det praktiskt. Följer de
standarderna lever de upp till EU-direktiven och får tillgång till den
inre marknaden. Men facken är kritiska.

- Myndigheter som ska kontrollera att marknaden följer aktuella
standarder, kan ibland sakna medel att köpa samtliga dessa och vet alltså
inte alltid vad det står i dem! Det är ett demokratiproblem när
betalningsvilja och plånboksstorlek avgör om myndigheterna känner till
vilka regler som gäller, sade Wanja Lundby Wedin, LO:s ordförande, i sitt
anförande.

Göran Sjöholm, ordförande i Sveriges standardiseringsråd, SSR, höll i ett
inlägg med om att standarders tillgänglighet är en viktig fråga, inte
minst ur demokrati- och rätts­säkerhets­synpunkt.

- I nuläget finns inget alternativ till att de som deltar i framtagandet
av standarder och de som vill använda en standard betalar. Vi hoppas att
konferensen startar en viktig dialog som leder fram till en svensk
standardiseringsstrategi, med förslag på långsiktiga lösningar på denna
och andra centrala frågor, sade Göran Sjöholm.

Standardisering omfattar i dag allt från tjänster inom vården till
klimatpåverkande utsläpp och internationell krishantering. 1.500
kommittéer med 60.000 deltagare presenterar 1.300 nya och reviderade
internationella standarder varje år, bara i Europa. Standarder påverkar 80
procent av världshandeln. LO pekade under konferensen på en risk för att
storföretag helt tar över standardiseringen.

- Regeringen måste säkerställa att facken även fortsatt har tillräckliga
resurser för att tillvarata arbetstagarnas intressen, så att
standardiseringen inte blir en exklusiv klubb för transnationella
storföretag, sade Wanja Lundby Wedin.

Konferensen arrangeras av Sveriges standardiseringsråd, SSR, ett för
staten och Svenskt Näringsliv gemensamt organ med uppgift att främja
svensk standardisering.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Hall, LO:s pressinformation, telefon 08-796 26 06.
Göran Sjöholm, ordförande för SSR, telefon 0705-25 55 06.