LO

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin: EU-kommissionen överraskar men öppnar för många frågor

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2006 16:54 CEST

- EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv följer i större utsträckning än väntat förslagen från Europarlamentet. Samtidigt har de gjort smärre revideringar som kan få stora konsekvenser på arbetsmarknaden.

Det säger Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till EU-kommissionens förslag till ett nytt tjänstedirektiv som presenterades idag.

- Arbetet med ett nytt tjänstedirektiv är långt ifrån slutfört och inom fackföreningsrörelsen har vi all anledning att fortsätta vår påverkan av direktivets utformning både via europaparlamentet och via den svenska regeringens insatser i Ministerrådet.

LO är positiva till att EU-kommissionen nu har lämnat principen om att ursprungslandets regler ska gälla för den fria rörligheten av tjänster.
Istället har kommissionen valt att grunda sig på fördragets princip om frihet att tillhandahålla tjänster, vilken också europaparlamentet valde.

EU-kommissionen accepterar det generella undantaget för arbetsrätten. Det innebär att arbetsrätten också i fortsättningen ska regleras nationellt, vilket europafacket krävt.
Likaså accepterar kommissionen att olika tjänsteföretag, som bemanningsföretag, bevakningsföretag och hamnföretag, ej ska regleras i tjänstedirektivet. Detta är viktiga undantag eftersom det är så speciella branscher med särskilda villkor att de inte bör regleras i ett allmänt direktiv.

Förslaget från kommissionen rymmer en del exempel som i praktiken kommer att begränsa möjligheten till undantag från tjänstedirektivet. Där skiljer sig detta förslag från det europaparlamentet presenterade.

- Här finns många frågetecken och exakt vilka konsekvenser detta får finns det all anledning att se över inför fortsatta diskussioner om tjänstedirektivets utformning.

För mer information kontakta LOs pressinformation