LO

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin: Förvånande påhopp på den grundlagsskyddade konflikträtten

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 16:55 CET

Idag har socialministern och näringsministern i hätska ordalag ifrågasatt den svenska grundlagskyddade konflikträtten. De försöker antyda att facket uppträder ansvarslöst och väldigt konfliktbenäget. Det tyder på en stor okunskap om hur det svenska systemet fungerar och varför det är så viktigt att kollektivavtal finns på alla arbetsplatser.

- Inget demokratiskt rättssamhälle i den utvecklade delen av världen lämnar sina löntagare utan skydd. I många länder regleras lön och försäkringar i lag och ofta är det en myndighet som bevakar efterlevnaden. Arbetsgivaren gör sig skyldig till en kriminell handling om denne inte följer reglerna, säger Wanja Lundby-Wedin.

- I andra länder blir alla arbetsgivare inom en bransch skyldiga att tillämpa det kollektivavtal som slutits för branschen även om de inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation. Det går inte för en arbetsgivare att hävda ungdom, religiositet eller ursprung i ett annat EU-land och därmed slippa reglerna. Det duger inte ens att påstå att de anställda inte vill bli skyddade. Reglerna gäller i alla fall.

- I Sverige har vi inget skydd för löner och anställningsvillkor i lag och kollektivavtalen är inte heller allmänt gällande. Saknas det kollektivavtal på en arbetsplats så finns det inget skydd alls för de nuvarande eller framtida anställda när det gäller löne- och anställningsvillkor. I Sverige är det helt lagligt att betala sina anställda extremt låga löner eller för den delen ingen lön alls när det inte finns något kollektivavtal. Att förmå i stort sett alla arbetsgivare att skriva under ett kollektivavtal är alltså ett sätt att skydda löntagarna.

- Delar ur den borgerliga regeringen har påstått att facket borde avstå ifrån att kräva avtal på arbetsplatser där vi saknar medlemmar. Men är det verkligen rimligt att en arbetsgivare som systematiskt undviker att anställa organiserad arbetskraft ska slippa billigare undan än andra arbetsgivare? Nej, kollektivavtalet är också viktigt för andra arbetsgivare i samma bransch. I annat fall får de inte konkurrens på lika villkor.


För mer information kontakta LOs pressinformation

Gunilla Lundén
Presschef & chef för arbetsutskottets kansli
Landsorganisationen i Sverige
08-796 26 05
070-521 31 16