LO

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om budgeten

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 11:22 CEST

- Bristen på åtgärder för att minska arbetslösheten är oroväckande

- Den öppna arbetslösheten har redan passerat gränsen på 4 procent och vidtas inga ytterligare åtgärder kommer vi att etablera en arbetslöshet på över 5 procent, vilket är helt oacceptabelt. Det är därför oroande att budgetpropositionen saknar förslag för att nu pressa tillbaka arbetslösheten, säger Wanja Lundby-Wedin.

- Budgetpropositionen visar tydligt hur dagens utgiftstak försvårar för regeringen att bedriva en aktiv finanspolitik. För att möta den ökande arbetslösheten borde regeringen satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder, men trots att pengar finns så går det inte utan att överskrida utgiftstaket.

- Ska vi lyckas upprätthålla ett aktivt arbetsutbud så måste
aktivitetslinjen i arbetsmarknadspolitiken upprätthållas genom en fortsatt satsning på arbetsmarknadspolitiska instrument.

- Förutom att den gröna skatteväxlingen innebär ökad skatt även för de sämst ställda grupperna, så visar det hur olika intressegrupper lyckas förändra skattesystemet från ett enkelt rationellt system till ett lapptäcke präglat av ständiga kompromisser. Det är inte till gagn vare sig för de enskilda medborgarna eller företagen som behöver långsiktighet och rationalitet i politiken.


För mer information kontakta LOs pressinformation