LO

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om budgetpropositionen: En politik med låga ambitioner

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 12:41 CEST

- Trots att de svenska statsfinanserna är mycket starka så avstår regeringen återigen
från att med kraft bekämpa arbetslösheten Regeringen fortsätter alltså sin lågambitionspolitik
och det slår hårt mot ungdomar på väg in i arbetslivet liksom för personer som länge har
varit utan jobb, säger Wanja Lundby-Wedin

- Det tydligaste exemplet på de låga ambitionerna är att regeringen i hög grad avstår från
utbildningssatsningar för arbetslösa för att i huvudsak förlita sig på coachning. Regeringens
övertro på coachning gäller nu även funktionshindrade. Det bristande stödet till dessa
personer har regeringen fått mycket kritik för, även internationellt. För att ge fler
funktionshindrade en varaktig sysselsättning behövs kraftiga subventioner i form av
generösa lönebidrag och utbildningsinsatser. Jag saknar också en rejäl översyn av de
misslyckade jobbgarantierna, säger Wanja Lundby-Wedin.

- Regeringen satsar 13 miljarder under 2011, men statsfinanserna ger utrymme för en
dubbelt så stor satsning. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi är lågt såväl 2011 som 2012.
Enligt regeringens prognos uppgår arbetslösheten till hela 8,0 % år 2011, och sjunker endast
med cirka en halv procentenhet mellan 2011 och till 2012 (7,4 %). Regeringen pressar ut
arbetsutbudet men vårdar det inte så att fler kan matchas till jobb, säger Wanja Lundby-Wedin

- Det finns utrymme och behov för ett rejält utbildningslyft för vuxna arbetslösa, och det
bör bland annat innehålla 20 000 platser per månad i arbetsmarknadsutbildningar. Dessa
utbildningar är utvärderade av forskningen med mycket goda resultat. Det är därför
oerhört svårt att se några andra skäl till att regeringen väljer bort dem, än att de vill
fortsätta sin politik för att pressa löner och villkor i stället för att rusta svensk arbetskraft.
Ambitionen borde vara att ge alla de bästa möjligheterna till utvecklande och trygga jobb
och att de som har jobb får möjlighet att byta jobb genom att höja sina kvalifikationer.
En sådan politik skulle gagna de enskilda löntagarna och är nödvändig för att stärka
Sveriges ekonomiska konkurrenskraft, säger Wanja Lundby-Wedin.


För mer information kontakta LOs pressinformation