LO

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om budgetpropositionen - En politik som inte tar hänsyn till konjunkturen.

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:08 CEST

- Trots att Sverige går in i en lågkonjunktur med kraftigt stigande arbetslöshet ser regeringens sysselsättningspolitik likadan ut idag som för tre år sedan; hörnstenen är jobbskatteavdraget. En regering som berömmer sig för att föra en ekonomiskt rationell politik borde veta att lågkonjunkturer och högkonjunkturer kräver olika politiska åtgärder.


Det säger Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till regeringens budgetproposition.

- Den kraftiga förbättringen på arbetsmarknaden under 2006 och 2007 berodde på den goda konjunkturen, inte regeringens "jobbpolitik". När konjunkturen nu går ner saknar regeringen en politik som motverkar att arbetslösheten ökar. Efterfrågan i svensk ekonomi måste stimuleras med åtgärder som har snabb effekt. Då är inte ytterligare jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter rätt medicin. Nu behövs en bred satsning på arbetsmarknadsutbildningar och en stimulans till hushållen genom att höja barnbidragen och studiemedlen.

- I dagsläget skulle hushållen behöva våga konsumera, men det faktum att en halv miljon människor har lämnat a-kassorna och ersättningsnivåerna samtidigt har sänkts, bidrar inte till att hålla hjulen igång.

- Regeringens föreslagna förändringar av arbetslöshetsförsäkringen är långt ifrån tillräckliga för att locka tillbaka alla dem som lämnat a-kassan. Idag kan bara 25 procent av löntagarna försäkra 80 procent av sin lön i arbetslöshetsförsäkringen. Den lilla sänkning av a-kasseavgiften som föreslås kommer förmodligen inte heller alla till del. Regeringen borde ta bort arbetslöshetsavgiften och samtidigt höja såväl ersättningsnivåerna som taket i försäkringen.

För mer information kontakta LOs pressinformation