LO

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om moderaternas budgetförslag - De vill få facket att hålla tillbaka lönekraven

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 15:05 CEST

-I en tid då lönebildningen i Sverige fungerar bra och vår internationella
konkurrenskraft är stark, väljer moderaterna en politik som ska få facket
att avstå från rimliga lönekrav. Det är därför moderaterna vill höja
avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen.

- 300 kronors ökning av a-kasseavgiften i månaden för flera grupper av
löntagare och slopat skatteavdrag för denna och fackavgiften. Så vill
moderaterna omfördela kostnaderna för a-kassan och samtidigt se till att
lönerna hålls nere. Med moderaternas förslag blir det dyrare för dem med
ofrivillig arbetslöshetsrisk.

- Vi kan aldrig ställa upp på att arbetslöshet är den enskildes fel. Vi
kan heller inte hålla igen lönekraven för att behålla jobb som inte kan
hänga med i den allmänna löneutvecklingen. Det skulle bara leda till ökade
klassklyftor. Vår politik måste handla om att skapa ett samhälle som kan
producera varor och tjänster med ett högt förädlingsvärde och därför leder
till en god löneutveckling. Ett sådant samhälle skapas inte genom att man
av rädsla för utvecklingen håller igen lönekraven för att trots allt
behålla det man har.

- Redan med moderaternas tidigare förslag att minska den statliga
subventionen till arbetslöshetsförsäkringen från cirka 90 procent till 70
procent, så skulle många förbund tvingas höja a-kasseavgiften med 300
kronor i månaden. Nu föreslår den borgerliga alliansen att a-kassan görs
obligatorisk och att den statliga subventionsgraden minskar till 64
procent vilket kommer att öka a-kassans kostnader ytterligare. Man både
undrar och oroar sig för hur de har tänkt finansiera detta.

För mer information kontakta LOs pressinformation