LO

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin om vårbudgeten:

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:49 CEST

- I och med att sysselsättningen ökar kraftigt ökar också utbudet av arbetskraft. Det är positivt och visar att arbetsmarknaden fungerar bättre än vad många har hävdat. Men det betyder också att det behövs fortsatta åtgärder för att minska arbetslösheten. LO välkomnar därför de föreslagna kompletteringarna till det breda sysselsättningspaket som lanserades i budgetpropositionen i höstas.

Det säger Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till regeringens vårproposition och understryker samtidigt att inriktningen på långtidsarbetslösa och ungdomar är mycket positiv: - Alla ska vara med och bygga framtidens Sverige.

LO har efterlyst en utökning av lönebidragsanställningarna och välkomnar de ytterligare platserna som inrättas under 2006.

- Denna typ av anställningar måste dock byggas ut ytterligare under de kommande åren. Regeringen måste därför skyndsamt återkomma med en samlad politik för att personer med arbetshandikapp i betydligt högre grad ska kunna delta i arbetslivet.

LO har sedan tidigare pekat på nödvändigheten av att se över de förberedande arbetsmarknadsutbildningarna liksom att bygga ut de yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningarna.

- I tider med snabb strukturomvandling så är de yrkesinriktade arbetsmarknads­utbildningarna ett av arbetsmarknadspolitikens viktigaste verktyg. LO menar att den utredning som regeringen nu aviserar om arbetsmarknadsutbildningarna måste starta omgående och arbeta i dialog med parterna på arbetsmarkanden.

Den svenska ekonomin utvecklas starkt. Särskilt viktig är utvecklingen på arbetsmarknaden som vände under andra halvåret i fjol och arbetsmarknaden fortsätter att utvecklas positivt. De offentliga finanserna utvecklas starkt. Det genomsnittliga överskottet för perioden 2000-2008 ser ut att hamna på målet 2 procent av BNP.

- Vårpropositionen innehåller inga spektakulära reformer som skulle kunna avfärdas som ?valfläsk?. Istället utnyttjas det goda ekonomiska läget för att rusta Sverige för framtiden. Det föreslås satsningar på äldre, ungdomar, integration, tandvård, bostäder och företagande, allt i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med minskande klyftor.

För mer information kontakta LOs pressinformation