LO

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin på internationella kvinnodagen: -Kvinnors och mäns förutsättningar är långt ifrån jämlika

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 09:06 CET

-Det krävs bred insikt om att män och kvinnor, sida vid sida, måste göra upp med den maktstruktur som gör att vi hela tiden lär oss att dela upp män och kvinnor samt värderar vad kvinnor och män gör olika. Alla, oavsett kön, måste i praktiken och inte bara i lagen tillmätas ett jämlikt värde och en lika rätt, säger Wanja Lundby-Wedin.

Av detta och flera andra skäl ger LO därför ut boken ”Klass och kön 2006 – en handbok i facklig feminism. Boken handlar om våra principer och värderingar. Hur vi ser på klass och kön, om varför jämställdhet är en avgörande facklig fråga och vad facklig feminism
egentligen är. Men boken är samtidig en konkret handbok i hur du som fackligt aktiv på din arbetsplats kan driva jämställhetsarbetet.

-Ännu i dag tjänar kvinnor sämre än männen – de kvinnodominerade jobben är genomgående lägre värderade än de manligt dominerade. Fortfarande är det kvinnan som tar det största ansvaret för barn och hem. Trots år av debatt och diskussioner är kvinnor underrepresenterade när viktiga beslut ska fattas. Det mest brutala uttrycket för ojämställdheten är ändå det våld som tusentals kvinnor utsätts för varje dag.

-På område efter område kan vi se att kvinnor missgynnas och diskrimineras. Kvinnors och mäns förutsättningar blir därför långt ifrån jämlika. Kvinnors rättigheter har aldrig kommit av sig själv, utan har krävt hårda strider och omfattande opinionsarbete.

För att förbättra jämställdheten i arbetslivet anser LO att det krävs framför allt tre förändringar. För det första att segregationen bryts. Kvinnors och mäns uppdelning i olika yrken och sektorer är en av orsakerna till att diskrimineringen kan fortsätta. Här måste utbildningssystemet, arbetsmarknadspolitiken och de fackliga organisationerna bidra för att bryta de könsbundna studie- och yrkesvalen. För det andra måste lönerna bli jämställda. Vi måste fortsätta att höja lägstalönerna och motverka såväl direkt som indirekt lönediskriminering. För det tredje måste kvinnor ges rätt till att arbeta på heltid. Här ser vi fram mot en tydlig lagstiftning som en gång för alla gör upp med det ofrivilliga deltidsarbetet. Kvinnors rätt till egen försörjning är en självklarhet!

-Jag hoppas att den internationella kvinnodagen 2006 ger jämställdhetsarbetet förnyad kraft och att fler får upp ögonen för den diskriminering som kvinnor drabbas av.

Med hälsning

Ann Larsson
Pressekreterare, LO
105 53 STOCKHOLM
Tnr: 08-796 26 08 mobil: 070-676 26 08