LO

LOs styrelse kritiserar EU-kommissionär för att bryta överenskommelse om kollektivavtal

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 08:37 CEST

- Blir Charlie McCreevy s uttalande verklighet så bryts överenskommelsen
om kollektivavtalen och den svenska arbetsmarknadsmodellen som
kommissionen stod bakom vid förhandlingarna om ett svenskt EU-medlemskap.

Det säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin med anledning av
EU-kommissionär McCreevys uttalande förra veckan om att EU-kommissionen
kommer att föra talan emot Byggnads när tvisten med det lettiska företaget
Laval prövas i EG-domstolen.

LOs styrelse antog idag ett uttalande som kommer att skickas till
EU-kommissionen och den svenska regeringen. Där kräver LOs styrelse att
regeringen snabbt vidtar åtgärder för att återställa respekten för
Sveriges överenskommelse om kollektivavtalen och den svenska
arbetsrättsliga modellen.

Vidare kräver LOs styrelse att EU-kommissionens ordförande, José Manuel
Barroso, snarast klargör huruvida EU-kommissionen som helhet delar de
uppfattningar och värderingar som McCreevy har.

Slutligen kräver LOs styrelse att regeringen fortsätter verka för ett
tjänstedirektiv utan ursprungslandsprincip för arbetsrätt, löner och
arbetsvillkor. Regeringen bör dessutom i samarbete med andra medlemsstater
motsätta sig att en ursprungslandsprincip genomförs genom domstolsbeslut
eller på annat sätt


För mer information kontakta LOs pressinformation