Nytida

Lots och stöd ut i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 14:45 CEST

Artikel publicerad i Ystads Allehanda den 21 oktober 2010
Text: Emma Lawesson

Att söka och behålla ett jobb kan vara svårt när man har diagnosen asperger.

– Människor som har asperger har svårigheter med det sociala samspelet. Diagnosen syns inte och det kan lätt bli missförstånd, säger Joanna Zimmerman, som jobbar som arbetslots tillsammans med Sanna Nielsen, enhetschef på Skoa.

Tillsammans ska de lotsa ut deltagarna på arbetsmarknaden, men också stödja arbetsgivarna.

– Arbetsgivaren får information om asperger och en särskild handledare på arbetsplatsen får veta vilka individuella förutsättningar praktikanten har. Både styrkor och svagheter.

Skoa är till för alla som har diagnosen asperger. Plats på Skoa får man genom att ansöka hos sin handläggare.

– Det här är alltså en tjänst som kommunerna betalar för.

Vilken dag som helst kommer de första deltagarna till Skoa. I Försäkringskassans gamla, men uppiffade, lokaler ska en individuell kartläggning göras innan sökandet efter praktikplatser börjar.

– Kartläggningen innebär att vi tar reda på tidigare erfarenheter. Sen får deltagaren individuellt anpassade arbetsuppgifter där vi kan se personens förutsättningar, förklarar Sanna Nielsen. Arbetsuppgifterna kan vara att skriva ett cv eller att sköta administrativa uppgifter som till exempel utskick till föreningar.

– Vi ser då hur länge de kan koncentrera sig, deras motivation, hur de samarbetar med andra och vilka arbetsuppgifter som är lämpliga, förklarar Joanna Zimmerman.

Arbetsdagen på Skoa varar mellan 10 och 14.

– Somliga kan jobba hela tiden och fixa sin egen lunch. Andra klarar bara kortare arbetspass.

De första deltagarna kommer från Rapsängen i Hammenhög som ingår i Solhagagruppen.

Lots och stöd ut i arbetslivet
Vuxna med asperger ska få hjälp ut i arbetslivet. Och arbetsgivarna hjälp med handledning. SKOA är namnet på den profilerade arbetslotsningen i Försäkringskassans gamla lokaler i Simrishamn.

När kartläggningen är klar börjar sökandet efter en lämplig arbetsplats. Om det fungerar bra på en praktikplats är målet ett lönebidragsjobb eller en meningsfull tillsvidarepraktik.

– Det kan vara en process på flera år och vi följer dem hela vägen.

Tanken är också att starta en grupp där Skoas deltagare kan träffas och utbyta erfarenheter.

– Det är lättare att lyssna på någon med liknande svårigheter, säger Joanna Zimmerman.

SKOA
Skoa betyder Solängens Karriär- och arbetscentrum.
Verksamheten är en del av Solhagagruppen som också driver Rapsängen i Hammenhög.
Skoa har tillstånd för 20 personer.
Tills vidare är det två arbetslotsar på Skoa.
När 10 personer är inskrivna anställs ytterligare en arbetslots och när 15 personer är inskrivna ytterligare en. Fullt utbyggt ska 3,5 arbetslotsar arbeta här.


Aspergers syndrom
En form av autism där personen har normal begåvning men begränsad förmåga till socialt umgänge, begränsade intressen och begränsad föreställningsförmåga.
Medelåldern för en diagnos är 8–11 år men många får diagnosen ställd först i vuxen ålder.
Tidig diagnos och tidiga insatser är viktigt för att en person med Aspergers syndrom ska kunna leva ett självständigt liv. Många har arbete och familj medan andra bor ensamma med stöd eller i någon typ av anpassat boende.

www.solhagagruppen.se

Alla med funktionsnedsättning har möjlighet att leva ett gott liv - hela livet.

Genom ett brett spektrum av tjänster för barn, unga, vuxna och äldre kan Solhagagruppen erbjuda kontinuitet och en unik plattform som innebär en stor trygghet för både individen och dess närstående

Solhagagruppens målsättning är att grundläggande principer och värderingar överensstämmer i samtliga verksamheter. Därmed skapas en kontinuitet som innebär att förändringen inte behöver bli så stor för individen när hon/han har ”vuxit ur” en insats och behöver en annan.