Lots Security AB

LOTS servicekoncept täcker många behov på RUSTA

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 18:17 CEST

”Vi på Rusta gör vill göra det lätt för många människor att köpa hem- och fritidsprodukter av god kvalitet till bästa pris” berättar Johnny Kronqvist är varuhuschef på Rusta i Bromma.  När vi pratar med honom är det fullt upp i varuhuset. ”Mer än 55 000 kunder besöker Rustas butiker varje dag.” berättar Johnny. ”De senaste åren har varuhusen genomgått en förvandlig med ökad försäljning  och fler kundgrupper i butiken som följd”. I vår satsning  är det viktigt att vi håller en hög nivå vad det gäller kundservice. Men med stora lokaler och begränsat personal var det en utmaning.” förklarar han.  Lösningen hittade Johnny Kronqvist i LOTS i Butiks servicelösningen med trådlösa serviceknappar strategiskt utplacerade i butiken.

Snabb hjälp – när man behöver den

”Vi strävar efter att det ska vara enkelt att handla hos oss och att varorna ska sälja sig själva, säger Johnny. Men självklart vill vi leverera en så  hög kundservice som möjligt med ambitionen att alla kunder som behöver prata med oss ska kunna göra det på ett enkelt sätt.

Rusta i Bromma Blocks är ett stort varuhus och det är omöjligt för personalen att täcka upp ytan i butiken. LOTS i Butik  är en trådlös och flexibel servicelösning som gör att kunder genom ett knapptryck kan kalla på personal. På så vis kan kunderna få hjälp när de behöver det. Det finns  två informationsdiskarna på olika våningar där det nu finns serviceknappar med en skylt som uppmanar kunden att trycka för att få hjälp.

Personalen i butiken bär en liten personsökare. När den piper står det tydligt var kunden som behöver hjälp befinner sig. Hjälp kommer snabbt och kunder behöver inte försöka hitta någon att fråga. ”Det fungerar väldigt bra” förklarar Johnny. ”Jag har fått positiv respons från kunderna som tycker det är smidigt och även personalen  som enklare kan hjälpa kunder att få svar på sina frågor. ”

Kassan kallar enkelt på hjälp

Med LOTS serviceknappar kan även kassapersonalen snabbt och smidigt kalla på hjälp och förstärkning, utan att behöva  ringa på någon. På en sekund kan man trycka på serviceknappen och därefter fortsätta  sitt arbete medan förstärkning kommer.  ”Det är så enkelt, och då används lösningen” förklarar Johnny. ”Person alen är effektivare och kan arbeta med olika saker ute i butiken utan att missa chansen att hjälpa en kund. Det har varit en mycket uppskattad lösning och vår duktiga personal ser verkligen fördelarna med den. Det har fungerat väldigt bra och det är roligt. ”

Säljknapp för mer komplexa produkter

Rusta i Bromma Blocks har också en mobil säljstolpe som de kan flytta mellan avdelningarna beroende på behov. Ofta står den på de avdelningar med mer komplexa produkter såsom på badrumsavdelningen och trädgårdsavdelningen. Där kan kunderna få hjälpa att hitta den produkt som passar dem bäst och de får även hjälp med hämtning av produkterna. ”Fördelen med säljknappen är att det är ett smidigt sätt för personalen att fånga upp köpsignaler och att den bidrar till ökad försäljning. Utan knappen hade vissa kunder kanske struntat i att köpa en vara som denne inte hittar.” säger Johnny.  ”Som du märker använder vi LOTS i butik för flera olika ändamål i butiken. Systemet är enkelt och flexibelt och det passar oss bra.” avslutar Johnny.


LOTS Security AB är idag en av de marknadsledande leverantörerna av Personlarm med överfallslarm som ett specialområde. Våra personlarm används inom många delar av Sveriges offentliga sektorer för att öka de anställdas trygg och säkerhet. Vi erbjuder också produkter och kompletta lösningar för sjuk och äldrevården och Passagesystem.

LOTS Security har varit verksamt på den svenska marknaden sedan 1984 och vi representerar teknikledande internationella tillverkare. Vi har också en egen utvecklingsavdelning som arbetar med både hård- och programvaruutveckling.

En egen serviceorganisation med jourverksamhet dygnets alla 24 timmar om året gör det extra tryggt att välja våra säkerhetslösningar. Satsningen på egen teknik- och systemutveckling gör att vi med olika tillverkares produkter som plattform kan integrera och bygga till egna säkerhetslösningar och funktioner. Det gör vi ofta med målsättningen att öka funktionaliteten och användarvänligheten, flexibiliteten och möjligheten till kundanpassning.

Vi samarbetar med ett antal noga utvalda säkerhetspartners runt om i landet. Samtliga partners uppfyller ett flertal viktiga grundkrav: de känner sin lokala marknad, de har en bred säkerhetskompetens och ett väl dokumenterat installationskunnande. Tillsammans erbjuder vi flexibla, framtidssäkra och kostnadseffektiva säkerhetslösningar.

www.lotsab.se