Almega

Lotsar med navigationsproblem kan drabba nyanlända

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 07:30 CET

Mycket pekar på att satsningen på den nya integrationspolitiska reformen med etableringslotsar kan få avsevärda kvalitetsproblem enligt arbetsgivarorganisationen Almega. Idag presenterar Arbetsförmedlingen, vid en pressträff i Göteborg, sitt arbete med hur de ska hjälpa nyanlända flyktingar och deras anhöriga in på arbetsmarknaden.

Etableringslotssystemet är en av regeringens största integrationspolitiska reformer. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att verkställa reformen och upphandla etableringslotsarna. Almega menar dock att hela reformen riskerar att inte fungera då det inte anslagits  tillräckligt med resurser för projektet.

Beräkningar gjorda av branschen visar att de ekonomiska förutsättningarna är så svaga att många etablerade aktörer överväger att inte delta i lotsupphandlingen.

– Besvikelsen är stor eftersom företagen aktivt följt lotssystemets utformning och gärna skulle bidra med sin mångåriga kompetens och erfarenhet av framgångsrik arbetsmarknads- och samhällsintroduktion. Särskilt olyckligt i ett parlamentariskt läge där ingen har råd att ge integrationskritiker vatten på sin kvarn, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega.

Förutom att ersättningarna är för låga finns det även problem med hur systemet med lotsar är utformat. Exempelvis säger regelverket att uppdraget ska anses som slutfört när den nyanlände fått ett heltidsjobb. Detta oavsett om det egentligen är mer lämpligt att den nyanlände jobbar deltid och läser en SFI-utbildning. Enligt Almega leder kravet på heltidsjobb till en konkurrenssituation mellan SFI-anordnarna och etableringslotsarna.

– Systemet är lite kantigt och tar inte hänsyn till vad som är bäst för den enskilde individen. Man kan ju verkligen fråga sig om det ligger i den enskildes intresse att det uppstår en konflikt mellan att jobba och lära sig språket, säger Ulf Lindberg.

Almega stödjer fullt ut tanken med etableringslotsar men tycker att det är olyckligt att Arbetsförmedlingen inte tillräckligt tagit till vara de synpunkter de tilltänkta utförarna lämnat. Det i kombination med en dålig ersättningsmodell riskerar, enligt Almega, att en god tanke att förfelas.

 

För mer information:

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef
tel. 08-762 69 51
mobil. 070-345 69 51

Cecilia Malmström
pressinformatör
tel. 08-762 68 95
mobil. 070-345 68 95

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.