Socialdemokraterna i Stockholms län

Lotta Edholm ljuger om skolsegregationen

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 13:41 CEST

I går påstod skolborgarrådet Lotta Edholm i ABC:s direktsända skoldebatt att skolsegregationen i Stockholm inte ökar och pekade på att till exempel Rinkebyskolan i själva verket förbättrat sina resultat. Detta påstående motsägs tydligt av betygsstatistik från Skolverket.
Enligt Skolverkets internetdatabas SIRIS sjönk det genomsnittliga meritvärdet i Rinkebyskolan från 179 vårterminen 2006 till 163 vårterminen 2009. Under samma period minskade andelen elever som klarade godkänt i Svenska, Matematik och Engelska och därmed var behöriga till gymnasiet från 68,3 procent till 61,4 procent. Andelen elever som klarade godkänt i alla ämnen i årskurs nio minskade från 49,7 procent till 40,4 procent.

Roger Mogert (S), vice ordförande i Utbildningsnämnden, är kritisk:

- Statistiken pekar tydligt på att skolsegregationen ökar. Sedan 2006 har gymnasiebehörigheten sjunkit i 41 grundskolor i staden, 35 av dem ligger i ytterstaden. Jag tycker att det är oerhört allvarligt att som skolborgarråd förneka hela den här problematiken, som i slutänden handlar om att alla barn i Stockholm i dag inte får lika goda möjligheter att klara skolan. Det bär Lotta Edholm ett stort ansvar för.

Skolverkets statistik visar vidare att Rinkebyskolan i dag har sju färre lärare än 2006, trots att antalet elever har ökat något. Samma mönster med dramatiskt minskad lärartäthet återfinns i många skolor i närområdet, så som Askebyskolan, Bredbyskolan och Knutbyskolan.

I en intervju i Svenska dagbladet i april förklarade skolborgarrådet att de borgerliga har fört en medveten politik där resurser har förts iväg från skolor i stadens utsatta områden. Enligt artikeln har det socioekonomiska anslaget, som delas ut utifrån bland annat föräldrarnas utbildningsbakgrund, minskats med ungefär 10 procent under mandatperioden.

- Mer eller mindre alla skolor i staden är drabbade av de borgerligas nedskärningar. Men extra hårt har man valt att skära ned på skolorna ute i förorterna.

- Det är en djupt oklok, alla elever behöver små klasser och bra lärare, men Skolverket har pekat på att det är extra viktigt för just elever som kanske inte har så stort stöd hemifrån, säger Roger Mogert.

Socialdemokraterna i Stockholm har tidigare aviserat en radikal reform av Stockholms skolor. Andelen elever som får IG ska halveras och fler ska läsa vidare på högskolan. Alla elever ska få rätt till pedagogisk läxhjälp och en skolstödsgaranti ska införas. Klasserna ska minskas och 1000 fler lärare anställas.

Källor:

http://siris.skolverket.se
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/utsatta-skolor-halkar-efter_4633077.svd
http://svtplay.se/v/2127493/valextra_skoldebatten [06:19 in i inslaget]


Mer information
Christian Scharf
Pressekreterare
076-122 91 99