Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen varnar Svenska PostkodFöreningen

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 13:20 CET

Lotteriinspektionen har meddelat Svenska PostkodFöreningen en varning
efter att föreningens agerande i samband med den så kallade Semesterjackpotten
varit i strid med lotteriets villkor för 2014.
 

Avgörande för den svenska spellagstiftningen är att spelmarknaden är sund och säker där sociala skyddsintressen skyddas genom att efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Att speloperatörer lämnar tydlig och tillförlitlig information har central betydelse för att spelkonsumenter ska ha förtroende för enskilda lotterier och spelmarknaden i stort. 

Efter omfattande klagomål från allmänheten avseende den så kallade Semesterjackpotten har Svenska PostkodFöreningen i försök att uppnå rättelse beträffande lotteriets upplägg ensidigt påverkat utformningen av dess lotteritillstånd. De brister som Lotteriinspektionen uppmärksammat i föreningens agerande gäller regler som är centrala för att upprätthålla ett lotteris förmåga att fullgöra sina förpliktelser mot tillsynsmyndigheten, och i förlängningen, konsumenterna. Lotteritillståndet kan vara i fara vid ytterligare överträdelser. 

Lotteriinspektionen fortsätter i sin tillsyn att granska Svenska PostkodFöreningen.

För ytterligare information vänligen kontakta tillsynshandläggare Patrik Gustavsson på tel. 0152-650 185 eller Kommunikationschef Joakim Rönngren på tel. 0152-650 167.


Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.