STIFTELSEN VIKTOR RYDBERGS SKOLOR

Louise Westerberg och Louise Ankarcrona tilldelas Medalj för Betydande Fostrargärning

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 10:42 CEST

Louise Westerberg och Louise Ankarcrona tilldelas Medalj för Betydande Fostrargärning

Kungliga Patriotiska Sällskapets Fostrargärningsmedalj tilldelas Louise Westerberg och Louise Ankarcrona. De grundade Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor 1994.

De är verksamma och sitter i stiftelsens styrelse. Idag har stiftelsens skolor sammanlagt 2300 elever i Stockholms län.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolorsvision är ”att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden”. Då Viktor Rydbergs skolors huvudman är en stiftelse kommer överskott som uppstår verksamheten tillgodo.

- Medaljen är på uppfostrans och skolans område, en motsvarighet till Sällskapets välkända Näringslivsmedalj, säger ordförande Erik Norberg.

- Medaljens motiv är en ängel som blåser på glöden så att elden tar sig, vilket också är Sällskapets emblem sedan 1700-talet. Det är precis det som denna medalj skall premiera, att ’elda på’ och inspirera ungdomars utveckling och därmed Sveriges utveckling.

Motiveringen är: Viktigt och bärkraftigt initiativ, ett bidrag till svenska skolans utveckling, säger ordförande Erik Norberg.

- Vi har arbetat tillsammans i 23 år med något som känns meningsfullt. Att nu få Kungl Patriotiska Sällskapets medalj är ett erkännande som känns mycket hedrande och gör det ännu roligare att fortsätta, säger Louise Ankarcrona och Louise Westerberg.

Guldmedaljen för Betydande Fostrargärning

Tidigare medaljörer är Anders Carlberg, grundare av Fryshuset, Börje Ehrstrand, rektor för Rinkebyskolan och artisten Magnus Härenstam, magistern i Fem myror är fler än tre elefanter.

Kungliga Patriotiska Sällskapet har sedan starten för 250 år sedan premierat de som bidragit till samhällets utveckling. Med medaljer eller bidrag till projekt.

För mer information kontakta:

Louise Ankarcrona 0708-604 709 eller Louise Westerberg 0709-620 850, louise.ankarcrona@vrg.se

Marianne Reuterskiöld, Kungl. Patriotiska Sällskapet, 070-367 76 46

marianne.reuterskiold@kungligapatriotiskasallskapet.se

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

Grundades 1994 av Louise Ankarcrona och Louise Westerberg, då de öppnade sin första skola Viktor Rydberg Gymnasium i Djursholm. Tanken var att starta en skola för dem som satt längst bak i klassrummet och var oengagerade. Mottot var ”Hjärnan vill ha roligt” och att vetenskap och konst skulle samverka i undervisningen.

Från början inhystes verksamheten i en korridor i en av Djursholms samskolas flyglar, men senare byggdes en egen huvudbyggnad. Ytterligare två gymnasieskolor har sedan dess startats i Stockholms innerstad. De tre gymnasieskolorna och högstadieskolorna Viktor Rydbergs Samskola i Djursholm och Viktor Rydbergs skola i Vasastan, med sammanlagt 2300 elever, drivs av stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor.Undervisningen på gymnasiet bedrivs delvis på engelska, och många av skolornas lärare har engelska som modersmål. 

Viktor Rydbergs skolors huvudman är en stiftelse. Det innebär att skolorna inte har några ägare, att överskott som uppstår i verksamheten inte delas ut, utan kommer verksamheten tillgodo.

Verksamhetsidé, Viktor Rydberg gymnasium:

Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands.

Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs Samskola:

Att med eleven i centrum förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors vision:

Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden.

Pedagogisk utveckling är ett högt prioriterat område i stiftelsens skolor, där många pedagogiska utvecklingsprojekt ägt rum som, efter att de utvärderats, sedan resulterat i nya arbetssätt. Skolorna ligger långt framme när det gäller att utnyttja alle de möjligheter som IKT erbjuder för individualisering och motivation.