Sveriges Kommuner och Landsting

Lovande budskap från ministrarna på Ordförandedagen

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:08 CEST

Regeringen vill att regioner och kommuner ska vara involverade i den framtida infrastrukturplaneringen. Det framkom tydligt när infrastrukturminister Åsa Torstensson besökte Ordförandedagen på onsdagen. Samtidigt lanserade finansminister Anders Borg en lovande modell för framtida statsbidrag.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson tackade de församlade lokal- och regionalpolitikerna för det omfattande arbete som de lagt ned i de omfattande underlag som tagits fram för den framtida infrastrukturplaneringen.

-Jag ser detta som ett centralt underlag i den fortsatta åtgärdsplaneringen, konstaterade hon.

-Det är nu viktigt att ni vågar gå vidare och är delaktiga i processen med framtida prioriteringar. Ni måste vara involverade och engagerade i infrastrukturplaneringen.

Det framgick tydligt att regeringen framöver vill se ett gemensamt ansvarstagande och hitta gemensamma lösningar tillsammans med kommuner, landsting och regioner för finansiering av infrastrukturen. Samtidigt vill man inte rubba den grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat och kommunsektorn. Man vill också förse den lokala och regionala nivån med rätt verktyg för att aktivt kunna ta del i det fortsatta arbetet.

-Jag är en stark regionalist. Staten kan aldrig ha den fingertoppskänsla, den kunskap och de relationer som den lokala och regionala nivån har, konstaterade hon.

Torstensson underströk också att hon förstår kommuner, landstings och regioners irritation och frustration över staten som partner. Hon framhöll också vikten av att det till den kommande planen knyts en finansiering som håller.

Finansminister Anders Borg var på plats för att presentera budgetens innehåll och passade på att berömma åhörarna för den förbättrade ekonomiska hushållningen i kommuner och landsting.

-Nu gäller det att inte tappa greppet, underströk han. Vi kan inte gå tillbaka till situationen som den såg ut på 1990-talet.

När frågan om statsbidragen kom på tal, presenterade han också en ny modell för framtida riktade statsbidrag.

-Det är svårt att sitta i en regering och förhandla budget, om man inte kan sikta in sig på vissa verksamheter, menade han. Men riktade statsbidrag bör vara tidsbundna och sedan övergå till generella.

Den modellen tyckte ordförande Anders Knape lät intressant och passade i sin avslutning på att bjuda in till vidare diskussioner.

-Det låter mycket lovande. En sådan modell vill SKL gärna diskutera närmare med regeringen.

Pressjour: 08-452 71 01