Karo Bio AB

Lovande data från Karo Bio - visar potential för ny fetmabehandling

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 09:25 CEST

Forskare från Karo Bio har, tillsammans med forskarkollegor, för första gången visat resultat som kan leda till ett helt nytt sätt att behandla fetma som idag utgör västvärldens största hälsoproblem. Resultaten kan också ge nya möjligheter att behandla höga blodfetter. Fynden har just (augusti 19, 2003) publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Proc. Natl. Acad. Sci. USA och artikeln har redan fått stor internationell uppmärksamhet.

Fetma har utvecklats till det allvarligaste hälsoproblemet i västvärlden och är en betydande riskfaktor för ökning av metabola sjukdomar som diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Det finns därför ett stort behov av nya och effektiva behandlingar för fetma. Forskare från Karo Bio har tillsammans med sina samarbetspartners nu visat, i ett flertal djurmodeller som inkluderar apor, att aktivering av sköldkörtelhormonreceptorn beta kan utgöra ett nytt och lovande sätt att behandla fetma. Det är välkänt att sköldkörtelhormon ökar kroppens metabolism vilket leder till viktminskning. Sköldkörtelhormon är emellertid inte användbart som läkemedel på grund av biverkningar på hjärtat. Artikeln beskriver för första gången att dessa biverkningar kan undvikas genom att använda selektiva kemiska föreningar. Den experimentella substansen KB 141, som är selektiv för beta receptorn, reducerade kroppsvikten hos apor med upp till sju procent efter endast en veckas behandling utan påvisbar stimulering av hjärtat. Substansen gav också en signifikant sänkning av kolesterol och reducerade nivåerna av lipoprotein (a). Båda dessa faktorer är starkt associerade till utveckling av metabola sjukdomar. Tillsammans visar resultaten att selektiva aktiverare av sköldkörtelhormonreceptorer har potentialen att bli nya typer av läkemedel för att behandla fetma och höga blodfetter.

"Jag är mycket imponerad av de övertygande resultaten för att behandla fetma som vi har tagit" säger Björn Nilsson, Verkställande Direktör för Karo Bio. "Jag är också uppmuntrad av sänkningen av kolesterol och lipoprotein (a) eftersom de ger möjlighet att förutom fetma även behandla höga blodfetter på ett nytt sätt med hjälp av selektiva aktiverare av receptorer för sköldkörtelhormon. Tillsammans ger dessa resultat Karo Bio viktiga kommersiella möjligheter i befintliga och framtida program".

För ytterligare information, kontakta
Björn Nilsson, Verkställande Direktör,
Telefon: 08 608 60 20

Per Otteskog, Senior Vice President,
Telefon: 08 608 60 18

Fakta om Karo Bio
Karo Bio är ett bolag med verksamhet i Sverige och USA. Bolaget har 124 anställda.

Karo Bio har varit noterat på Stockholmsbörsen (KARO) sedan 1998, och har en ledande position inom området läkemedelsutveckling och nukleära receptorer. Nukleära receptorer är validerade målproteiner för utveckling av läkemedel för många kliniska indikationer och bolaget utvecklar nya och förbättrade terapier för stora marknader med hjälp av egenutvecklad teknologi. Karo Bio har 368 patentansökningar inklusive 120 beviljade patent.

Terapiområdena omfattar mans- och kvinnosjukdomar, metabola sjukdomar, hjärt-, kärlsjukdomar, diabetes, hudsjukdomar, ögonsjukdomar samt infektionssjukdomar.

Karo Bio samarbetar med ledande läkemedelsbolag för utvecklingen av produkter genom kliniska prövningar och fram till marknadsföringen. Strategiska samarbeten tillför Karo Bio kontantinsatser, forskningsfinansiering och milestonebetalningar samt royalty på nettoförsäljning när produkterna når marknaden.

Karo Bios strategiska samarbeten omfattar Abbott Laboratories, Bristol- Myers Squibb, Merck & Co., Inc. och Wyeth Pharmaceuticals.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.karobio.se och www.waymaker.se