Hushållningssällskapet

Lovande resultat vid test med knubbved

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 14:36 CEST

Lovande resultat vid vårens test med knubbved!
Hushållningssällskapet och Högskolan Dalarna i samverkan med lokala biobränsleintressenter utreder nya möjligheter för biobränslet knubbved. Kvalitetssäkring av bränslet och anpassad bränsleinmatning kan skapa nya rationella energilösningar.
Knubbved är ett trädbränsle som storleksmässigt ligger mellan pannved och flis, med bitstorlek på ca 50-150 mm.

Cecilia W Roslund Hushållningssällskapet: -Många av landsbygdens företag och fastigheter behöver rationalisera sin energiproduktion och en lokalproducerad råvara har många fördelar.
Knubbved är ett bränsle som tex i storsäck torkar lika snabbt som travad ved, men kan bulkhanteras som pellet och flis. Knubbved är lättare att lagra jämfört med flis och mer rationell än traditionell vedhantering.


Teknik för att effektivt tillverka, torka och distribuera knubbved har utvecklats sedan 1970‐talet och maskiner för att tillverka bränslet finns att köpa, men ännu är ingen etablerad småskalig automatiskt matad eldningsutrustning känd.

Inom Hushållningssällskapets nationella utvecklingsprojekt om småskaliga biobränslekedjor utreds
möjligheten till en demonstrationsanläggning som skulle kunna lösa och visa denna typ av biobränslekedja, från tillverkning av knubbved till värmeproduktion med automatisk bränsleinmatning. Vårens test i en 200 kW närvärmeanläggning vid Kungsbergets skidanläggning utanför Sandviken är  ett steg på väg mot en demonstrationsanläggning.


-Försöket resulterade i lösningar för automatisk inmatning, men visade också på behovet av att kvalitetssäkra bränsleproduktionen så att inga storleksmässigt avvikande bitar uppstår, säger försöksledare Tomas Persson vid Högskolan Dalarna. Därför bör även tillgänglig sönderdelningsteknik studeras och om möjligt kvalitetssäkras. Arbetet fortsätter och ytterligare kontakter med Finland kommer att tas i jakten på optimala lösningar för detta lovande bränslesortiment.


Testet redovisas i rapporten: http://www.bioenergiportalen.se/attachments/42/679.pdf
Kontaktpersoner: Tomas Persson Högskolan Dalarna tpe@du.se
Cecilia W Roslund Hushållningssällskapet cecilia.wahlberg@hushallningssallskapet.se

Kunskap för landets framtid

Hushållningssällskapen är en fristående medlemsbaserad kunskapsorganisation som arbetar för ett utvecklat företagande på landsbygden och en god livskvalitet i stad och land.

Våra konsulter erbjuder rådgivning och utbildning till konsumenter, företag och organisationer. Vi vill även främja företagande genom våra landsbygdsutvecklare.

Vi verkar inom växtodling, lantbruk, landsbygd, kost och hälsa, miljö och kulturmiljö.

För mer information gå till http://www.hushallningssallskapet.se