STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige

Lovisa i Bolibompa är årets attitydförändrare och tilldelas STIL-priset 2011!

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2011 09:08 CET

STIL-priset ”Hjärter Ess” delas varje år ut till någon som synliggör frågor om antidiskriminering, tillgänglighet och medborgerligt likavärde. År 2011 tilldelas priset Bolibompas programledare Lovisa Söderberg. Lovisa är inte bara Bolibompas lysande stjärna, utan även den första programledaren med synlig funktionsnedsättning i SVT:s ordinarie programutbud.

- Att Lovisa har blivit programledare visar att SVT genom Bolibompas initiativ äntligen har förstått vikten av att vi med synliga funktionsnedsättningar tar plats i det ordinarie programutbudet, säger Jonas Franksson, STIL-prisjurymedlem som tidigare varit programledare för SVT-programmet Cp-magasinet.

- Det är oerhört viktigt att SVT faktiskt representerar hela Sveriges befolkning, inte bara dem som inte har synliga funktionsnedsättningar. Lovisa skriver TV-historia och är en pionjär som vi hoppas får många efterföljare. Hon är en väldigt skicklig programledare som barnen älskar och vi tilldelar henne därför STIL-priset 2011, säger Jonas Franksson.

Prisutdelningen sker idag den 14 december kl 17-20 på hotell Malmen i Stockholm, Götgatan 49-51.

Juryns motivering för att tilldela Lovisa Söderberg STIL-priset Hjärter Ess 2011:

Det enda möjliga för hållbar attitydförändring är att börja med barnen.

I dessa tider pekas personer med funktionsnedsättning ut som levande exempel i särskilda tävlingsprogram eller visar upp sina liv på bästa sändningstid i särskilda funktionsnedsättningsreservat. Strukturella problem på arbetsmarknaden ska lösas med skattefinansierad köpt reklamtid. Då känns det befriande att SVT äntligen fattat att hela befolkningen ska vara en del av företagets ordinarie sändningsutbud. Fram stiger Lovisa Söderberg som den klarast lysande stjärnan på Bolibompa-himlen. Att Lovisa gjort sådan succé är helt hennes egen förtjänst. För det ger vi henne STIL-priset Hjärter Ess 2011.

Juryn för STIL-priset 2011:
Hans von Axelsson, utredare på Handisam, Jonas Franksson, STIL -pristagare 2004 och styrelseledamot i STIL, Täppas Fogelberg, radiopersonlighet, Claes Hultling, VD Spinalis, Emma Johansson, ordförande i STIL, Veronica Kallander, styrelseledamot i STIL, Adolf Ratzka, verksamhetsledare Independent Living Institute och Wenche Willumsen, intressepolitisk samordnare på DHR.

För mer info och intervjuer kontakta:                       
Marian Bergroth, tel 073-674 62 60, marian@tyyne.se,
eller Jonas Franksson, tel 070- 990 77 72.

Bilder på Lovisa Söderberg: http://www.stil.se/default.asp?headId=4&subId=291&pId=291

STIL är en del av Independent Living-rörelsen och arbetar för ett samhälle där alla kan delta på lika villkor, oavsett funktionsförmåga. Vi kräver fulla mänskliga och medborgerliga rättigheter, vilket innebär tillgång till personlig assistans och ett tillgängligt samhälle.

www.stil.se