Lovisagruvan AB

Lovisagruvan: Kommuniké från årsstämman den 16 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:19 CEST

(Aktietorget: LOVI)
Stämman beslutade att:
" fastställa framlagda resultat-och balansräkningar
" enligt styrelsens förslag dela ut 0,25 kr per aktie och betalningen kommer att ske den 5 maj.
" ge styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008.
" omvälja Göran Nordenhök till ordförande samt till ledamöter Torsten Börjemalm och Ingemar Skaret samt även att som ny ledamot invälja Stefan Sädbom.
" arvodet till styrelsen skall utgöra 250 000:- sammanlagt
" valberedningen skall bestå av förutom styrelseordföranden, Lars Olofsson, Morten Werner och Peter Öster

Styrelsen