Lovisagruvan AB

Lovisagruvan: Kommuniké från extra bolagsstämma den 18 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 08:26 CEST

Vid den extra bolagsstämman var 21,7 % av samtliga utestående aktier representerade.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att, av kvarvarande fritt eget kapital enligt bokslutet för 2009, dela ut ytterligare 0,50 SEK per aktie vilket tar
1 661 000 av kvarvarande fritt eget kapital i anspråk.

Kvarvarande fritt eget kapital 8 352 957 kronor disponeras så att till aktieägarna utdelas ytterligare 0,50 kr per aktie 1 661 000 kronor till Balanserat resultat överförs 6 691 957 kronor, summa 8 352 957 kronor

Avstämningsdag för utdelningen blir den 21 oktober och utdelningen betalas ut den 26 oktober 2010.StyrelsenFör eventuella frågor, kontakta

Göran Nordenhök
Ordförande

Tel 070 511 32 12
e-mail goran.nordenhok@gmail.com