Lovisagruvan AB

Lovisagruvan: Leveranser under plan i juni 2009 men produktion över plan

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2009 16:32 CEST

 

(Aktietorget: LOVI)

Malmleveranserna för juni 2009 uppgick till 1 938 ton torrvikt (2 471 ton för juni 2008) med en zinkhalt på 9,5 % och en blyhalt på 8,8 %, (9,8% Zn och 5,5% Pb ), en minskning med 22% men med klart högre malmhalter. Malmlagret ökade med 1 650 ton på grund av bristande kapacitet hos transportbolaget. Månadens malmproduktion var både klart över plan och över föregående år.

Hittills i år har leveranserna uppgått till 15 142 ton torrvikt (13 882 ) en ökning med 9,1%

Metallpriserna har fortsatt upp främst beroende på de strategiska köp som gjorts av Kina. Den industriella efterfrågan är fortfarande svag. Prisnivån stöds även av de produktionsinskränkningar som skett i många av världens gruvor och smältverk sedan hösten 2008.

USD ligger lägre än tidigare i vår men klart högre än motsvarande period föregående år. Lovisagruvan har sina kostnader relaterade till SEK och sina intäkter relaterade till USD och gynnas alltså av den relativt starka USD-kurs som gäller nu.


Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta
Göran Nordenhök

Ordförande

goran.nordenhok@gmail.com

Mobiltelefon 070 511 32 12