Lovisagruvan AB

Lovisagruvan: Mycket bra produktion i oktober

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 10:56 CET

Malmleveranserna i oktober 2010 uppgick till 2 798 ton torrvikt (2 534 ton för oktober 2009) med en zinkhalt på 8,4 % och en blyhalt på 8,0 %, (8,4 % zink och 7,8 % bly), en kvantitetsökning på 10 % och något högre metallhalt. Dessutom ökade malmlagret med ytterligare ca 1000 ton.

Hittills i år har leveranserna uppgått till 22 778 ton torrvikt (26 026) en minskning med
12 %.

Metallprisernas månadsgenomsnitt i USD/ton fortsatte upp och håller sig högre än motsvarande månad föregående år.

Kursen på USD fortsatte ner och låg något under nivån i oktober föregående år.

Styrelsen

För eventuella frågor, kontakta
Göran Nordenhök

Ordförande i styrelsen

goran.nordenhok@gmail.com

Mobiltelefon 070 511 32 12