Arbetsmiljöverket

Lovord över Arbetsmiljöverkets medverkan på Facebook

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:27 CET

Arbetsmiljöverket har nu samlat över 500 fans på Facebook. Mikael Sjöberg, verkets generaldirektör, glädjer sig över gensvaret:

─ En myndighet som vår kan inte blunda för sociala mediers stora betydelse. Många berörs av vår verksamhet och vi måste hela tiden hitta nya sätt att nå dessa.

 Dagens informationssamhälle ser inte ut som gårdagens. Ingen myndighet klarar sitt uppdrag utan en bra, interaktiv webbplats. Ungdomar växer upp med andra läsvanor. Många i helt andra åldersgrupper söker sig ut på nätet.

─ Vår medverkan på Facebook, hoppas vi, ska locka fler besökare till vår webbplats. Det innebär också ett viktigt steg för en öppnare förvaltning, i linje med regeringens strävan att förenkla människors vardag. Vi bygger broar mellan oss myndigheter och enskilda medborgare. Ett mål på längre sikt är att engagemanget för arbetsmiljöfrågorna ska öka, att fler arbetsgivare, arbetstagare och studerande tillsammans både vill och kan skapa en bra arbetsmiljö, förklarar Mikael Sjöberg.

 Från och med 2009 har Arbetsmiljöverket fått ett nytt regeringsuppdrag och extra pengar för en bred satsning på informations- och kunskapsspridning. Flera olika initiativ har tagits. Nystartade företag ges bättre förutsättningar att komma igång med sitt arbetsmiljöarbete. En rad kunskapsöversikter håller på att tas fram för att spegla aktuella forskningsrön på arbetsmiljöområdet.  Syftet är att hitta kanaler att nå arbetsgivare, chefer och arbetstagare inom olika branscher med användbar och begriplig information för att förbättra deras möjligheter att utveckla sunda och bra arbetsplatser. En del av dessa finns på Facebook.

 Sjöberg är på det klara med, att ökad närvaro i sociala medier också kan innebära fallgropar för en myndighet:

─ Vi ska försöka hitta former att undvika dem. Vi ska pröva oss fram och inte äventyra det stora förtroende som vi känner att vi har hos arbetsgivare och arbetstagare.

 ─ Samtidigt ska vi vara ärliga och säga, att det regelverk som finns för svenska myndigheter inte skrevs med dessa kommunikationskanaler i sikte. Om lagstiftningen behöver justeras är ännu för tidigt att säga.  Men svensk förvaltningstradition har visat sig mer flexibel än vad man vid en första anblick kan tro. Kanske handlar det om att vi på myndigheterna får lära oss hur vi ska agera. Det gör vi på Arbetsmiljöverket nu.

 Välkommen till oss på Facebook!

Hitta oss via www.av.se