LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF erbjuder grisbönder fri ekonomisk rådgivning

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 16:36 CET

Den ekonomiska situationen för landets grisbönder är kritisk. Sedan årsskiftet har fler än 100 grisgårdar lagt ner verksamheten. För att hjälpa sina medlemmar erbjuder LRF nu grisbönderna gratis företagsekonomisk rådgivning.

– Den hårdhänta lågpriskonkurrens som svensk grisproduktion är utsatt för är förödande och i längden ohållbar. Från LRFs sida gör vi nu vad som står i vår makt, men ska svensk grisnäring komma på fötter så krävs det åtgärder i livsmedelskedjans alla led, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

För att hjälpa grisbönderna att hitta vägar framåt och finna lösningar på akuta likviditetsproblem, erbjuder nu LRF de medlemmar som är grisföretagare en halv dags företagsekonomisk rådgivning utan kostnad.

– Avvecklingen av svensk grisnäring kan på sikt vara en ödesfråga för all slags köttproduktion i landet. Om grisbönderna blir för få kan slakterier tvingas att lägga ner, vilket i sin tur kan leda till att det på vissa orter kan finnas köttproducenter som inte har något slakteri att leverera till.  

– Medan köttkonsumtionen ökar både i Sverige och utomlands, backar den svenska grisproduktionen. Det är en utveckling som går på tvärs emot behoven att skapa ett uthålligt samhälle, konsumenternas vilja att köpa närproducerad mat och att skapa arbetstillfällen på landsbygden. Och det sker i en tid då efterfrågan på mat ökar och svensk livsmedelsproduktion i grunden har mycket goda tillväxtmöjligheter, säger Lars-Göran Pettersson.


För mer information och intervju med Lars-Göran Pettersson, kontakta LRFs presstjänst 08-787 57 77.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.