LRF i Västra Sverige

LRF Gullspång kräver kompensationsåtgärder för flytttat vargpar

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 11:34 CEST

Med anledning av det vargpar som på Naturvårdsverkets initiativ flyttades till Tiveden-området kräver LRF Gullspång kompensationsåtgärder.

Frågan om kompensationsåtgärder har aktualiserats då det trots att det flyttade vargparet bildat revir i området och även fått valpar ännu inte från Naturvårdsverkets sida tagit något beslut om att kompensera bland annat tamdjurshållare i området.

- Allmänhetens och statens ambitioner i förvaltningen av rovdjur skall inte bekostas av enskilda personer och näringar säger Bo Hagström, ordförande för LRF Gullspång och fortsätter:

- Vår förhoppning är nu att Naturvårdsverket skyndsamt börjar genomföra de kompensationsåtgärder som vi efterfrågar, dock är vi inte alls nöjda med det svaret från myndigheten om att de först efter semestrarna kommer återkomma med förslag till kompensationsåtgärder.  Det är nu under sommar och tidig höst som risken för angrepp på tamboskap är som störst. Skall vi vara rädda om det flyttade
vargparet kräver vi rejäla kompensationer.

De krav om kompensationsåtgärder som LRF Gullspång skickat till Helene Lindahl, Naturvårdsverkets projektledare för genetisk förstärkning av vargstammen, är följande:

 1. Alla kostnader som kan härledas till stängselarbete eller tillsyn som överstiger den vedertagna stängsling och tillsyn som gäller i områden som saknar rovdjur skall ersättas.
 2. Bidrag för rovdjursavvisande stängsel inkl. material, uppsättning och underhåll till dem som söker.  
  1. Får- och getbesättningar 
  2. Nötbesättningar med dikor/ungdjur 
  3. Övriga nötbesättningar 
  4. Hästföretag
 3. Vid eventuella angrepp skall samtliga kostnader ersättas 
  1. Har varg varit i närheten av området för angreppet men
         det inte går att säkerhetsställa vad som orsakat angreppet skall ersättning ändå utgå.  
  2. Ersättning skall ges för dödade, skadade och saknade djur. 
  3. Ersättning skall ges för alla merkostnader som uppkommer i samband med angreppet t ex insamling av djur, stängselarbete, nattintag, stödutfodring etc. 
  4. Ersättning skall ges för alla sekundära effekter som kan uppkomma av angreppet – eller av närvaron av varg – t ex djur som inte går i brunst, minskad mjölkproduktion, kastning av foster, stressbeteende som innebär att djuren inte vilar, idisslar eller äter som de brukar.
 4. Vargarnas positioner skall ges ut till tamdjurshållare så snart som möjligt, lämpligen genom sms. Det är nu under sommar och tidig höst som det är störst risk för angrepp. Djurägare har en möjlighet att vidta förebyggande åtgärder på ett mer effektivt sätt om positionerna ges ut.
 5. Vid eventuell jakt efter varg i Sverige skall det medges jakt i det aktuella reviret så snart de genetiskt viktiga förstaårsvalparna lämnat reviret.
 6. Så länge vargjakt inte tillåts skall vargens uttag av vilt kompenseras genom ersättning till samtliga fastighetsägare med jakträtt inom reviret. Förslagsvis används samma metod för ersättning som används då jakträtten inskränks vid en naturreservatsbildning.
 7. Vad gäller skyddsjakt skall det aktuella reviret gälla under samma riktlinjer som övriga revir, det skall alltså inte särbehandlas pga genetiken.

För mer information kontakta gärna:

Bo Hagström, ordförande LRF Gullspång, 072-706 40 26