LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF kommentar Jordbruksverkets rapport om kostnader för djurskydd

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 13:40 CET

De regler inom den svenska djurskyddslagstiftningen som är strängare än i övriga EU medför betydande merkostnader för Sveriges grisbönder. Det slår Jordbruksverket fast i en ny rapport idag.

Jordbruksverkets rapport visar att den svenska djurskyddslagen medför merkostnader för byggnader och kapital som gör det svenska grisköttet drygt 10 procent dyrare än i andra EU-länder. Myndigheten har däremot inte gjort några beräkningar på vad de svenska djurskyddsreglerna får för ekonomiska konsekvenser inom andra områden. Men trots det hävdar Jordbruksverket att reglerna också ger ökade intäkter.

– Jordbruksverket tycks ta för givet att de strängare djurskyddsreglerna också medför intäkter för bonden, utan att ha gjort beräkningar som kan visa detta. Det är anmärkningsvärt, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

– Den svenska grisproduktionen har minskat med 25 procent sedan EU-inträdet och minskningen fortsätter i snabb takt. Det beror inte på att svenska folket äter mindre griskött, utan på att vi idag inte kan konkurrera med billigt importkött från länder med andra djurskyddsregler, säger Lars-Göran Pettersson.

Enligt LRF finns det ingen enskild åtgärd som kan få fart på den svenska grisproduktionen, men organisationen föreslår en rad åtgärder som tillsammans har möjlighet att vända den negativa utvecklingen.

– Ökad kunskap och kravställande vid den offentliga upphandlingen av mat skulle göra stor skillnad. Dessutom bör Sverige ta tillvara möjligheten att genom EUs jordbrukspolitik ersätta Sveriges bönder för de merkostnader som det högre djurskyddet ger. Och i väntan på att ursprungsmärkningen blir obligatorisk på allt kött, måste livsmedelsindustrin och handeln införa en frivillig ursprunglig på såväl köttråvaror som charkprodukter.

– Bönderna vill precis som konsumenterna ha ett bra djurskydd. Men ska konsumenterna ha möjlighet att alltid kunna välja det kött de vill ha, måste märkningen bli bättre. En stor del av det importerade grisköttet används till förädlade livsmedel som smörgåspålägg och färdigmat, där det idag ofta är omöjligt att se varifrån köttet kommer, säger Lars-Göran Pettersson.


För mer information, ring LRFs presstjänst, 08-787 57 77.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.