LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF kommenterar höstbudgeten

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 13:45 CEST

Regeringens ambitioner att öka svensk matproduktion ligger helt i linje med LRFs målsättning. Men ska vi lyckas måste det löna sig att producera livsmedel. Att regeringen i sin höstbudget utlovar regelförenklingar och att förbättra kunskaperna hos dem som ansvarar för uppköp av mat i offentlig sektor, är steg i rätt riktning. Det säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i en första kommentar till regeringens höstbudget.

Regeringen betonar i sin budgetproposition att deras främsta mål är att skapa tillväxt och fler jobb i alla delar av landet.

– Vi ser stora möjligheter att vara med och bidra även här och det är glädjande att också regeringen ser de möjligheterna. Med rätt förutsättningar kan våra näringar skapa många tusentals nya jobb, säger Lars-Göran Pettersson.

– Våra medlemsundersökningar visar att den enskilda åtgärd som skulle få tydligast effekt på sysselsättningen är att kraftigt sänka egen- och arbetsgivaravgifterna för småföretag. Denna möjlighet tycks regeringen dock ducka för, säger Lars-Göran Pettersson.

Enligt budgetpropositionen ska Länsstyrelserna och Jordbruksverket få ytterligare 30 miljoner kronor för att effektivisera och förbättra djurskyddskontrollerna.

– En bra satsning. Men det måste bygga på att kontrollerna kvalitetssäkras, säger Lars-Göran Pettersson.

Regeringen betonar också att gårdsstödet i fortsättningen ska betalas ut i tid.

– Att gårdsstödet från och med i år ska betalas ut 1 december är en välkommen ambitionshöjning från regeringens sida, säger Lars-Göran Pettersson.


För mer information, kontakta LRFs presstjänst, 08-787 57 77.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 13 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 169 762 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.