LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF kräver tåligare elnät

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2003 15:34 CET

Snabba på ombyggnaden av elnäten. Det kräver LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, efter de senaste veckornas många elavbrott och erbjuder samtidigt nätbolagen hjälp att reparera ledningarna.

För andra gången på mindre än en vecka är tiotusentals abonnenter, de flesta landsbygdsbor, utan elektricitet. Trots att de svenska hushållens beroende av elektricitet ökar gör nätbolagen mycket lite för att se till att kvaliteten på elledningarna ökar.

Underhållet har brustit de senaste åren. Många ledningar är fortfarande 40-50 år gamla, vilket är en förklaring till att strömavbrotten blir fler och fler.

Samtidigt har nätbolagens egen branschförening Svensk Energi räknat ut att det är lönsamt att bygga om elledningarna i luften och gräva ned jordkabel. Nätavgifterna skulle inte behöva höjas eftersom kostnaden för drift och underhåll minskar drastiskt om elledningarna grävs ned. Strömavbrott på grund av storm och snöfall minimeras och avbrottskostnaderna för elkunderna blir därmed lägre.

Nätbolagen har visserligen lovat näringsminister Leif Pagrotsky att öka ombyggnadstakten av elnäten, men det kommer ändå att ta minst 25 år innan det är klart. Det tycker LRF är en orimligt lång tid.

– För en lantbrukare med mjölkkor eller andra djur kan ett längre strömavbrott få ödesdigra konsekvenser, säger LRFs vice ordförande Thomas Johansson. Men det handlar ju inte bara om djuren. Människorna måste också kunna bo och leva på landsbygden, på samma villkor som i storstan. Om inte nätbolagen kan garantera en bättre säkerhet har vi snart ingen levande landsbygd.

På många ställen, särskilt inom Sydkrafts och Vattenfalls områden, har LRF bildat stödgrupper tillsammans med nätbolagen. LRF-medlemmarna har både lokalkännedom och maskiner och kan hjälpa till med röjning och felsökning vid elavbrott. Tyvärr utnyttjar nätbolagen inte stödgrupperna i den omfattning som LRF skulle önska.

För mer information kontakta:
Johan Ekselius, expert infrastruktur- och elfrågor, 070-637 23 23
Thomas Johansson, LRFs vice ordförande, 0705-72 23 74