LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF med i världens första satsning på biogas i racing

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:24 CEST

Biogas vs. bensin. Ur miljö- och klimatperspektiv är biogasen den givna vinnaren, men är biogasbilen lika överlägsen när det kommer till acceleration och snabbhet? För att uppmärksamma biogasens många miljöfördelar och höga prestanda gör nu Team Biogas.se världens första satsning på biogas i racingsammanhang. Bakom Team Biogas.se står E.ON, Volkswagen och LRF.

Biogas är det miljövänligaste bränslet. Biogas från stallgödsel gör dessutom dubbel klimatnytta då den inte bara ersätter fossila drivmedel utan även fångar upp de metangaser som finns i gödseln. Med engagemanget i Team Biogas.se, som deltar i den svenska motorsportserien STCC, vill LRF, E.ON och Volkswagen visa att biogasen också är lika effektivt som andra drivmedel.

- En stor del av framtidens biogasproduktion kan komma från lantbruket. Med den här satsningen vill vi visa de många fördelar biogasen har jämfört med fossila drivmedel och samtidigt stötta utvecklingen av biogasproduktion på gårdarna, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

Beräkningar visar att landets bönder kan producera uppemot 5 TWh biogas från gödsel och andra gårdsnära biprodukter. Det motsvarar 525 miljoner liter bensin eller drivmedel till omkring 350 000 bilar. Intresset bland bönderna är stort. En färsk undersökning från LRF, Swedbank och LRF Konsult visar att var tionde bonde vill investera i förnybar energi, och 14 procent av dessa vill satsa på biogas. Motsvarande siffra förra året var 6 procent.

- Inom E.ON bygger vi redan idag såväl produktionsanläggningar som tankställen för biogas. STCC är ett sätt för oss att också bygga en marknad för produkten. Redan idag har E.ON ett tjugotal publika gastankstationer, säger Håkan Buskhe, koncernchef för EON Sverige.

- Regeringens mål om att 10 procent av drivmedlen ska vara förnybara till 2020 skulle kunna höjas till 20 procent om biogasens potential utnyttjades, men för att biogasen ska få ett verkligt genombrott måste politikerna visa handlingskraft och skapa förutsättningarna, säger Håkan Buskhe.

För mer information, kontakta:
LRFs presstjänst, 08-787 57 77.
Ulrika Freidlitz, PR-chef Eon Sverige 070-267 0202.
Mattias Hennius, Informationschef E.ON Gas, 0705-19 18 92.

Team Biogas.se är världens första racingteam som kör på biogas - marknadens mest klimatsmarta bränsle. Bakom Biogas.se står energiföretaget E.ON - med målet att erbjuda förnybart drivmedel till Sveriges bilister - som tillsammans med samarbetsparterna Volkswagen och LRF deltar i STCC med två biogasdrivna Scirocco. Teamets förare är Fredrik Ekblom och Patrik Olsson. STCC är Sveriges tuffaste racingmästerskap för standardbilar och körs under nio deltävlingar från 2 maj till 26 september.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat tolv år i rad och vid årsskiftet hade LRF 168 677 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.