LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF och världens bondeledare i samtal om framtidens matproduktion

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 11:04 CEST

Tillsammans med kollegor från bondeorganisationer runt om i världen deltar LRFs förbundsordförande Helena Jonsson den 16-17 juni i samtal i Paris om hur lantbruket på ett hållbart sätt ska kunna producera tillräckligt med mat i framtiden. Värd för mötet är den franska bondeorganisationen FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles).

– En av de avgörande faktorerna för att lantbruket ska lyckas med klimatutmaningen är att vi samarbetar och utbyter erfarenheter. Det måste vi göra både internationellt, som till exempel vid konferenser som den här i Paris, men också nationellt och hemmavid, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Ledare från 120 lantbruksorganisationer världen över samlas den här veckan i Paris i Frankrike för att diskutera lantbrukets framtida utmaning att producera tillräckligt med mat till en växande befolkning på ett hållbart sätt. Samtidigt som lantbruket måste anpassa sig till klimatförändringen är man också tvungen att parera tätare och större svängningar på marknaderna för råvaror. Under mötet i Paris ska en deklaration antas som ska föras vidare till jordbruksministrarna i G 20, vilka träffas den 23 juni för att diskutera just prisfluktuationer på världsmarknaden för mat och jordbruksprodukter.

LRFs ordförande Helena Jonsson kommer tillsammans med kollegor från till exempel Samoa, Kenya, Mexiko och Spanien, bland annat att delta i ett rundabordssamtal om hur klimatutmaningen kan integreras i bondens vardagliga beslut.

– Kunskap, inspiration och idéer från kollegor är en mycket viktig grund både för att minska klimatförändringen och för att anpassa jordbruket till nya förhållanden. Vårt svenska bondeprojekt Greppa näringen, som är en kostnadsfri rådgivning som både lantbrukaren och miljön tjänar på, är ett exempel på framgångsrikt kunskapsutbyte, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

Fakta:
G 20 är en samrådsgrupp som består av 19 industri- och utvecklingsländer samt ett EU-land. I år är Frankrike ordförande i G 20.

För mer information, kontakta LRFs presstjänst 08-787 57 77

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat 14 år i rad och vid årsskiftet hade LRF 170 631 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRFs medlemmar driver 90 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.