LRF i Västra Sverige

LRF pratar vindkraft i Skara

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 14:56 CET

Vindkraften är högaktuell i Skaraborg och för att informera om möjligheter och förutsättningar för vindkraftsetableringar, bjuder LRF in till ett öppet möte om vindbruk.

Tid: Lördagen den 23 januari, kl 09 - 15.00

Plats: Naturbruksgymnasiet Uddetorp, Skara

På programmet står en beskrivning av hur man lyckas med en satsning på vindkraft. Vilka modeller för ägandet finns och hur ser lönsamheten ut? Vikten av att förankra projekten i närområdet lyfts fram och ett konkret sätt att göra detta är att erbjuda delägar- eller andelsägarskap i verket. På så sätt stannar mer av intäkterna kvar i bygden.

 Medverkar gör Nils Johan Ingvar-Nilsson som är projektledare för Vindkraftens affärshemligheter, samt representanter från Slättens vind och Falköpings kommun.

För ytterligare information, kontakta:

Erik Evestam, företagsutvecklare LRF Västra Sverige, 054-54 52 65

Johanna Eén, kommunikatör LRF, 08-787 53 24