LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF uppvaktar regeringen om löftesbrott

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2003 16:53 CEST

Regeringen drog i vårbudgeten tillbaka 90 miljoner kronor som öronmärkts till miljöforskning inom jordbruket. Åtgärden slår direkt mot berörda forskare men också mot möjligheterna att hitta miljövänligare produktionsmetoder i jordbruket. Idag uppvaktar LRF regeringen om den brutna uppgörelsen.


-Regeringen tar tillbaka utlovade pengar och bryter ingångna avtal. Följden blir att vi kan tvingas avbryta pågående forskningsprojekt. Det är djupt olyckligt och till skada för miljöarbetet. Men det skadar också regeringens trovärdighet, säger LRFs vice ordförande Thomas Johansson som idag tillsammans med LRFs forskningschef uppvaktar regeringen.

Regeringen drog i vårbudgeten tillbaka medel som öronmärkts för att klara miljömålen. Totalt handlade besparingen om 200 miljoner kronor under två år. Dessa pengar är en del av den skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel som regeringen lovat att återföra till miljöforskning och miljörådgivning inom jordbruket.

-För forskningens del handlar det om 90 miljoner kronor under två år. Det är en avsevärd del av forskningsanslagen för 2003 och 2004 och innebär att vi nu kan tvingas avbryta ingångna avtal med ett flertal forskare, säger LRFs forskningschef Björn Sundell.
-Vi hoppas förstås att regeringen kan ändra sig. Eller åtminstone säkra forskningen för 2005 och 2006, säger Björn Sundell.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Johansson, vice ordförande LRF, tel: 070 – 572 23 74
Björn Sundell, forskningschef LRF, tel: 070 – 516 05 75


Presschef Lars Höök,
tel 08-787 50 61,
mobil: 070-521 52 07