LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF välkomnar EUs grönbok om energi

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 16:17 CET

– EUs grönbok om energi är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Ska vi lyckas med omställningen så krävs aktiva åtgärder från såväl EU som regeringen. Det säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson i en första kommentar.


Klimatförändringarna, den stora energiimporten från Ryssland och OPEC-länderna, sinande tillgångar av fossila bränslen och bristande ekonomisk konkurrenskraft för EU är några av skälen till att EU nu vill ta ett långsiktigt grepp kring energifrågan. Med grönboken vill EU-kommissionen också ange vägar för att EU ska kunna leva upp till unionens mål på energiområdet.– Sverige har idag en ledande position i EU när det gäller bioenergi. Med våra skogar och vår åkermark finns enorma möjligheter att bli världsledande producenter av bioenergi. Med rätt förutsättningar är detta tveklöst en framtidsbransch som skapar sysselsättning, ekonomisk tillväxt och miljönytta, säger Lars-Göran Pettersson.


– LRF har beräknat att bioenergin från de gröna näringarna redan till år 2010 kan skapa 25 000 nya jobb i Sverige. Men då måste vi hejda utbyggnaden av naturgasen i Sverige och skapa långsiktigt hållbara regler för aktörerna på marknaden.Sverige är ett av få EU-länder som klarat de uppsatta målen för inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Merparten av biodrivmedlen importeras dock eftersom den inhemska produktionen inte hängt med den växande efterfrågan. Agroetanol AB, som ägs av LRF och Lantmännen planerar nu att i två steg bygga ut produktionen av etanol från nuvarande 55 000 m3 per år till uppemot 300 000 m3. Till sommaren tar Lantmännen också i drift en ny rapsdieselanläggning i Karlshamn.Efterfrågan på biobränslen för värme och elproduktion växer också mycket snabbt. Och energileveranser blir en allt viktigare intäktskälla för skogsindustrin.För ytterligare information, kontakta:

Erik Herland, energiexpert LRF, tel: 070 – 581 82 39Detta pressmeddelande publiceras direkt på LRFs hemsida www.lrf.se

Presschef Lars Höök,
tel 08-787 50 41,
mobil: 070-521 52 07