LRF i Västra Sverige

LRF Värmland gratulerar jägarna till en väl genomförd vargjakt

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2010 16:50 CET

Pressmeddelande från LRF Värmland 2 januari 2010

- LRF Värmland gratulerar på det varmaste jägarna i länet till en väl planerad och genomförd vargjakt idag som fyllt kvoten på nio djur på bara några timmar.

 - Vi är tacksamma för att denna licensjakt minskar rovdjurstrycket på en redan hårt trängd produktion med betesdjur i Värmland. Ett landskap som vårdar mycket mer värdefull biologisk mångfald än någonsin vargen gjort eller gör.

- Vi konstaterar samtidigt att den snabba och enkla avskjutningen också visar att vargtrycket är mycket stort i länet, kanske större än vad någon rapport hittills visat. En fortsatt licensjakt är därför helt nödvändig för en levande landsbygd i Värmland. 

- Vi vill också rikta ett stort tack till våra riksdagsledamöter Ann-Kristine Johansson (s), Kil och Erik A Eriksson (c), Klässbol, för att de med god argumentation klarade av att stå emot trycket från de så kallade naturskyddsorganisationerna och fick med sig sina riksdagsgrupper och med bred majoritet fick beslutet verkställt.

 - Vi är helt förvissade om att detta licensjaktsbeslut och dagens genomförda jakt är till gagn för landsbygdens företagare och därmed för landet som helhet och för de nationella miljökvalitetsmålens uppfyllelse, avslutar Dag Rogne, ordförande i LRF Värmland.

Dag Rogne,ordförande LRF Värmland, 070-332 61 55