LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF vill se konkreta klimatåtgärder

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 16:48 CET

– FNs klimatrapport är ytterligare ett bevis på att snabba åtgärder måste till mot växthuseffekten. Regeringen Reinfeldt måste visa handlingskraft och snarast lägga fram en konkret handlingsplan för att minska växthusgaserna med 30 procent fram till 2020. Det säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

– FNs klimatrapport som presenterades på fredagen är tillsammans med Stern-rapporten två utomordentligt tunga dokument som ropar på snabba åtgärder för att minska växthuseffekten.

– Jag vill att regeringen går före i detta arbete. Nyligen aviserade regeringen att man vill minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent fram till 2020. Det är utmärkt. Men det räcker inte med ambitioner. Nu krävs konkreta planer, säger Lars-Göran Pettersson.

LRF har visat att användningen av bioenergi kan fördubblas och stå för halva Sveriges energibehov 2050. Dessa siffror har bekräftats av Oljekommissionen som presenterade sitt förslag i juni 2006.

– För att lyckas krävs handfasta beslut. Regeringen måste säga nej till en storskalig utbyggnad av naturgasen. Vi vill också att regeringen tillåter 10 procents inblandning av etanol i bensinen. Och att man tillåter 10 procents inblandning av rapsmetylester, RME, i diesel.

– Sveriges bönder har under de senaste två åren drabbats av två onormalt kraftiga stormar, Gudrun och Per. Vi har också en odlingssäsong bakom oss med extrem sommartorka och höstregn som satte våra grödor under vatten. Det går inte att utesluta att detta beror på växthuseffekten, säger Lars-Göran Pettersson.

– Vi bönder och skogsägare är extremt väderberoende och de första som drabbas när klimatet ändras. Vi både kan och vill bidra till att öka bioenergins andel av Sveriges energiförsörjning. Men då måste regeringen Reinfeldt göra omställningen möjlig, säger Lars- Göran Pettersson.


För ytterligare information, kontakta:
Erik Herland, energiexpert LRF, telefon: 070 581 82 39


Lars Höök, presschef, LRF, 070-521 52 07


Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en växande intresse- och näringslivsorganisation för alla som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Många lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är också medlemmar i LRF.

LRFs medlemsantal har ökat tio år i rad och var vid årsskiftet 165 838.

LRF arbetar med visionen: Vi får landet att växa. Visionen innebär att Sveriges gröna näringar år 2010 ska vara ledande när det gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.