LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

LRF vill se större satsningar på småföretagare

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:25 CEST

LRF välkomnar de steg som regeringen tar för att öka företagsamheten i Sverige men förväntar sig att de följs av ännu kraftigare åtgärder riktade till landets småföretagare.

- När regeringen nu målar upp en dystrare bild av arbetslösheten känns det än mer angeläget eftersom det är i de små företagen de nya jobben skapas. Då krävs en rejäl sänkning av egen- och arbetsgivaravgifterna för de mindre företagen, regelförenklingar och möjlighet till bra kommunikationer i hela landet. Här är satsningen på enskilda vägar och tjälsäkring ett bra besked, säger LRFs förbundsordförande Lars-Göran Pettersson.

- Jorden och skogen är resurser som måste nyttjas mer. Många av våra medlemmar vill utveckla sina företag och skulle anställa om det var enklare. Långsiktiga, enkla och tydliga spelregler är en viktig förutsättning. Här brister det när det exempelvis gäller regeringens agerande i frågan om tullen på etanol. Förslagen kring höjda energiskatter i budgeten måste även ifrågasättas utifrån ett konkurrensperspektiv där Sverige inte kan agera isolerat från omvärlden, säger Lars-Göran Pettersson.

Regeringens förslag om överföring av skogskonto och skogsskadekonto i samband med generationsskiften är en välkommen del av budgeten.
- Däremot hade vi förväntat oss en signal om tidigare utbetalning av gårdsstödet.

- Det är positivt att regeringen satsar både kort- och långsiktigt på havsmiljöerna i Östersjön och Västerhavet. Det stämmer också väl överens med det arbete som LRF inlett med att exportera Greppa Näringen, säger Lars-Göran Pettersson.För ytterligare information kontakta:
Lars-Erik Lundkvist, enhetschef, LRF, tel: 070-372 98 40
Isabel Hygstedt, pressekreterare LRF, tel: 076-109 66 97

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för de gröna näringarna. LRFs medlemsantal har ökat elva år i rad och vid årsskiftet hade LRF 167 743 personmedlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Nästan alla lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen, är medlemmar i LRF. LRF har nära 90 000 medlemsföretag och är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.