LRF i Västra Sverige

LRFs riksförbundsstyrelse har nu beslutat om att arbeta för att vildsvinsstammen ska minimeras

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2018 11:17 CEST

Efter en motion från LRF Västra Götaland beslutades på Riksförbundsstämman i maj 2018 att LRFs vildsvinspolicy ska skärpas. LRFs riksförbundsstyrelse beslutade 5 september 2018 om en reviderad vildsvinspolicy i LRF.

Ändringarna innebär en skärpning av LRFs syn på vildsvin. Inriktningen är att stammen ska minimeras, för att minska skadorna så mycket att drabbade gårdars ekonomi kan förbättras.

LRF markerar också i policyn att vildsvin inte är en resurs i samhällsekonomisk mening. Kostnaderna i jordbruk, annan markanvändning och till följd av trafikolyckor med vildsvin är enligt LRF:s uppfattning större än det jaktliga värdet.

  • Det är mycket glädjande och viktigt att hela LRF nu har tagit en tydlig ställning för att vildsvinsstammen inte är en resurs för samhällsekonomin och därför ska minimeras, säger Ronny Johansson, mjölkföretagare utanför Göteborg, styrelseledamot i LRF Västra Götaland och markägarrepresentant i länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation.
  • Det innebär att vi nu tillsammans kan driva denna viktiga fråga för svensk livsmedelsproduktions framtid på ett tydligare sätt gentemot vår omgivning, säger Ronny Johansson.

Fler kommentarer ges gärna av Ronny Johansson, 070-658 58 75.