#LSS20

LSS20 - Lagen om Stöd och Service 20 år - vad sker med lagen i framtiden enligt politiker och experter?

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2014 21:48 CEST

Under Almedealsveckan har LSS20 bjudit in ledande politiker från bland annat socialutskottet, då de under valåret vill höra deras åsikter om LSS. LSS20 har även bjudit in en rad föreläsare, som är experter inom området LSS. Föreläsarna kommer tala om LSS ur ett historiskt, nationellt och europeiskt perspektiv.

Med personlig assistans avsågs ett personligt utformat stöd som skulle ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Stödet skulle vara knutet till personen och inte till någon viss verksamhet. Personer som dagligen var mycket beroende av omfattande hjälp skulle ha ett avgörande inflytande på vem som skulle ge hjälpen. LSS20 vill belysa Lagen om Stöd och Service 20-årsjubileum. Vad har hänt de senaste 20 åren? Efterlevs lagens intentioner och hur kommer lagen och dess intentioner utvecklas i framtiden? Dessa intressanta frågeställningar tar vi med oss i vårt seminarium i Almedalen.
Svaren på våra frågeställningar hoppas vi kunna hitta, genom att under dagen titta på LSS ur ett historiskt, nationellt och europeiskt perspektiv. Våra debattörer och föreläsare är ledande politiker från bland annat socialutskottet och experter inom området LSS med Veronica Hedenmark som moderator. Dagen avslutas med ett trevligt mingel.

När: 30/6 2014, klockan 13:00
Var: Björkanderska, Skeppsbron 24, sal: F20
Kontakt: didrik@lss20.se, 073-802 29 29

Det är en reform som kom att betyda oerhört mycket för personer med funktionshinder och fortfarande finns inte dess like i hela världen.
Reformen blev skillnaden mellan möjligt och omöjligt, deltagande och utanförskap, isolering och gemenskap, och den öppnade vägar för yrkesarbete, familjebildning och en aktiv fritid.
I år fyller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 20 år, och det uppmärksammar vi under LSS20 med en fantastisk kavalkad av de allra mest kända och bästa föreläsarna inom området, och mannen bakom reformen, Bengt Westerberg är vår självklara moderator när Veronica Hedenmark bjuder in.
Kom och lyssna till de personer som verkligen har erfarenhet av LSS-reformen, assistansanvändare, syskon och föräldrar.