LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

LSU:s ordförande till FN:s högnivåmöte om millenniemålen

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 09:00 CEST

På måndag startar FN:s högnivåmöte om millenniemålen i New York. LSU:s ordförande Seher Yilmaz åker dit som en del av den svenska delegationen tillsammans med bland andra biståndsminister Gunilla Carlsson och Svenska FN-förbundet.

Världens stats- och regeringschefer kom i FN år 2000 överens om den så kallade Millenniedeklarationen vars åtta utvecklingsmål ska vara uppnådda senast 2015. Målen handlar om globala utvecklingsfrågor som fattigdomsminskning, utbildning, jämställdhet, barnadödlighet, mödrahälsa, hiv och aids samt hållbar utveckling. Under veckans möt ska man utvärdera arbetet hittills och försöka komma överens om vad som bör göras för att målen ska kunna bli verklighet.

- Millenniemålen handlar i hög utsträckning om frågor som drabbar unga och vi är de som kommer att få bära konsekvenserna av de beslut som fattas, eller inte fattas. Oavsett om man pratar om hållbar utveckling, grundskoleutbildning för alla eller att minska barnadödligheten, är unga en tydlig målgrupp. Men vi måste också ses som aktörer och ledare i frågorna, säger Seher Yilmaz.

Millenniemålen i fokus sedan 2005

LSU har sedan 2005 arbetat med milleniemålen inom projektet Tackling Poverty Together (TPT), som startades upp tillsammans med FN. TPT riktar sig till aktiva unga i ungdomsorganisationer i Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Tanzania, Uganda, Sverige och Zambia. Som ett led i arbetet med TPT har LSU bland annat inkallats som expert till Världsbanken i frågor om hur unga kan involveras i fattigdomsbekämpningsstrategier.

I delegationen ingår biståndsminister Gunilla Carlsson, LSU:s seher Yilmaz, Svenska FN-förbundets generalssekreterare Linda Nordin Thorslund samt två riksdagsledamöter. RFSU deltar som sakkunniga.

Följ Seher Yilmaz under veckan på Ordförandebloggen

Kontakt:
Seher Yilmaz
Ordförande LSU
seher.yilmaz@lsu.se
0734 - 60 56 62

Oskar Kollberg
Pressekreterare LSU
oskar.kollberg@lsu.se
0734 - 60 56 71

LSU är samarbets- och intresseorganisationen för ungdomsorganisationer i Sverige. Vi utvecklar unga ledare och deras organisationer samtidigt som vi arbetar för att förbättra ungas villkor i Sverige och världen. Vi är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU samlar 76 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet. Följ LSU på Facebook,Twitter och på Ordförandebloggen. LSU:s representanter i FN och EU under 2010 följer du på Representantbloggen.