LTC/Enterprise Europe Network

LTC i europeiskt flaggskeppsprojekt mot övergödning

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 15:46 CEST

Gödselhantering är en av vår tids stora miljöproblem, framförallt på grund av att ämnena i avfallet leder till övergödning. Av den anledningen har ett omfattande europeiskt projekt startats i syfte att öka kunskapen och samtidigt hitta nya tekniska lösningar inom området gödselhantering. Projektet går under namnet BATMAN och det regionala utvecklingsbolaget LTC i Jönköping är partner i satsningen.
- Att bli tillfrågad om att vara med i ett av EU:s flaggskeppsprojekt känns hedrande. Det är ett kvitto på vårt eget arbete och på regionens attraktionskraft för nya utvecklingsprojekt, säger Erik Bunis, VD på LTC.

BATMAN ingår i det så kallade Östersjöprogrammet, vars övergripande syfte är att minska övergödningen av Östersjön. BATMAN fokuserar på att hitta metoder som gör att den bristfälliga gödselhanteringen blir bättre. Näringsämnen som läcker ut i vattendrag är nämligen en stor orsak till problemen i Östersjön.
- Gödsel är en av de få jordbruksprodukter som inte vidareförädlas. Om vi ökar kunskapen om hur vi bättre kan hantera och använda gödsel kan det gå från att vara ett miljöproblem till att bli en resurs för exempelvis förnyelsebar energi, säger Alan Sherrard, projektledare på LTC.

BATMAN är ett treårigt projekt och satsningen är ett samarbete mellan 18 aktörer från åtta länder runt Östersjön. Jönköpings län, med bland annat expertkunskaperna vid Jordbruksverket och Lantbruksmässan på Elmia, anses vara en viktig nod för att det här projektet ska kunna utvecklas.

LTC kommer att komma in först i en senare del av projektet, när det handlar om att sprida ny kunskap och teknik för mer effektiv hantering av gödsel. Det kan handla om nya spridningslösningar, biogasproduktion, torkningsprocesser, lagringsprocesser med mera.
- Vi kommer att bidra med teknikutveckling, finansieringslösningar och internationella kontakter som kan få de nya teknikerna att utvecklas framgångsrikt, säger Alan Sherrard.

Eftersom projektet är ett så kallat flaggskeppsprojekt har EU-kommissionen beslutat att sätta särskilt hög prioritet på satsningen.

Fakta LTC:
LTC är ett regionalt utvecklingsbolag som har som mål att stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag i Jönköpings län, framförallt på den internationella marknaden. LTC s arbete leder ofta till konkreta verktyg och kontakter för företagen i regionen, men det kan även handla om nya metoder och processer som får störst effekt på lång sikt. Sedan 2009 är LTC en del av Enterprise Europe Network, som är ett omfattande europeiskt nätverk som hjälper svenska småföretag att etablera sig på den europeiska marknaden.

Kontaktperson:
Alan Sherrard, projektledare LTC
Mobil: 0766- 26 01 35