Lucent Oil AB

Lucent Oil: Bokslutskommuniké för 2009

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:36 CET

(Aktietorget: LUCE)

Året i sammandrag

Koncernen

" Koncernens omsättning uppgick till 10 113 (8 974) tkr
* Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 540 (1 193) tkr
* Koncernens resultat efter finansiella kostnader uppgick 714 (266) tkr *
* Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 727 (3 419) tkr

Fjärde kvartalet 2009

* Koncernens omsättning uppgick till 2 595 (2 150) tkr
* Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 767 (-194) tkr
* Koncernens resultat efter finansiella kostnader uppgick till -95 (-479) tkr

Väsentliga händelser under 2009

* Lucent Oil AB och Bollfilter Nordic ApS bildar tillsammans försäljningsbolaget Boll Lucent AB.
* Siimon Vaske ny verkställande direktör från och med den 1:a april 2009.
* Phoenix Collector tecknar uppsamlingsavtal med ytterligare hamn