Göteborg & Co

LUDA Elektronik och Elicit mottagare av Göteborgs Companipris

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2013 14:21 CEST

Årets mottagare av Göteborgs Companipris har utsetts. Utmärkelsen utdelas sedan 1994 av Näringslivsgruppen i Göteborg & Co för att stödja näringslivet och uppmuntra det goda företagandet i Göteborgsregionen.

Två företag är mottagare av 2013 års pris som utdelas i Göteborgs konserthus den 14 augusti:

• LUDA Elektronik AB
LUDA Elektronik, med säte i anslutning till Chalmers mitt i Göteborg, levererar trådlös kameraövervakning, i första hand med inriktning på lantbruket.

 - Vi underlättar och effektiviserar vardagen för lantbrukare - på många olika sätt, säger vd Mattias Lachner. Det handlar både om att göra arbetet säkrare och i förlängningen mer lönsamt.

Lantbruksföretag får hjälp av LUDA både i inomgårds- och utomgårdsmiljöer.
Inomgårds handlar det bland annat om att i stallmiljöer installera kamerautrustning som kan hjälpa bonden under kalvningsperioden på våren. Med hjälp av LUDA:s trådlösa kamerasystem kan lantbrukaren effektivt kontrollera om kalvningen sker problemfritt Det kan också handla om att effektivisera mjölkningsproceser.

Utomgårds levererar LUDA Elektronik dessutom bland annat kamerautrustning som gör det säkrare och lättare att framföra stora jordbruksmaskiner.

Jordbruket hanterar både stora kvantiteter diesel och dyrbara  maskiner och LUDA erbjuder övervakningsutrustning och rörelsedetektorer som kan förhindra stölder.

LUDA har ingen egen tillverkning utan samarbetar när det gäller produktionen med företag i Taiwan och Kina.

Företaget grundades 2003, omsatte 16 miljoner kronor 2012 och har nio anställda.

- LUDA strävar efter att vara en aktiv partner för att också göra lantbruket mer hållbart, säger Mattias Lachner. Vi tror att vi bidrar till att höja livskvaliteten för lantbrukare.


• Elicit AB

Elicit AB, med huvudkontor vid Centralstationen i Göteborg och med verksamhet också i Malmö och Linköping, är ett It-företag som erbjuder effektivisering av administrativa processer.

– Det handlar kort och gott om att göra livet lättare både för de som erbjuder och de som köper tjänster, säger vd Patrik Thelandersson.

Några konkreta exempel:

Taxi Göteborg har kunnat förenkla och effektivisera sina bokningsrutiner med en finurlig SMS-lösning.
Specialfastigheter har kunnat förbättra och få inköpsprocessen upp emot 50 procent effektivare genom ett smart inköpsintranät.

PinDeliver kan erbjuda en molntjänst för smarta hemleveranser med målet att man inte skall behöva vara hemma flera timmar när man väntar på en leverans.

Elicit är redan tidigare rikligt prisbelönat. Företaget har flera gånger placerat sig i toppskiktet  i Great Place to Work® Institute’s undersökning om Sveriges Bästa arbetsplats och rankandes trea 2012.
Företaget startade 1999, har 41 anställda och omsätter 37 miljoner kronor.

– Vi jobbar ända sedan vi startade värderingsstyrt med hög grad av frihet under ansvar -vilket inte bara skapar engagemang utan även gemenskap, motivation och ömsesidig uppskattning, säger Patrik Thelandersson.


Göteborgs Companipris har sedan det instiftades mottagits av 60 företag. I bedömningsgrunderna nämns bland annat kreativitet, entreprenörsanda, nytänkande, hållbarhet och sund finansiering.

¬Vi vill inspirera till företagande genom att uppmärksamma framgångsrika företag som drivs och utvecklas i Göteborgsregionen - och på det sättet visa upp det innovativa och kreativa Göteborg, säger Birgitta L-Öfverholm, chef för Näringslivsgruppen.

Media är välkomna att följa prisutdelningen samt ett seminarium om utmaningar och villkor för små och medelstora företag, enligt följande:
Dag: onsdag 14 augusti.
Tid för seminariet: kl 14.30.
Tid för prisutdelningen: kl 18.30.
Plats: Stenhammarsalen, Konserthuset, Göteborg.

Mer information:
Mattias Lachner, vd LUDA, telefon 0733-29 29 10

Patrik Thelandersson, vd Elicit, telefon 0701-89 64 01

Birgitta L-Öfverholm, chef Näringslivsgruppen Göteborg & Co, telefon 0705-38 84 40

Anders Johansson, press- och mediaavdelningen Göteborg & Co, telefon 0706-01 16 63


Näringslivsgruppen inom Göteborg & Co har genom nära samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor under lång tid initierat, stöttat och drivit projekt för att stärka Göteborg.

 


Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen och näringslivet. Läs mer om bolaget på corporate.goteborg.com