Liberala ungdomsförbundet, LUF

LUF anmäler otillgänglighet!

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2007 00:08 CEST

- På lördag är det dags – då ska vi ut och anmäla det i samhället som handikappar människor som inte har normens rörlighet. Funktionshinder är något som samhället skapar och något vi inte kan tolerera. Därför går LUF med i en massanmälningsaktion på lördag på flera orter för att identifiera hinder och anmäla dem för diskriminering. Säger Majed Safaee, 1.e vice förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet.

– Funktionshindrad ska inte hindras från att besöka butiker, restaurang, bio och museer. Icke funktionshindrade kan välja var de vill gå utifrån andra kriterier - tycke, smak eller humör! Varför ska inte samma få gälla för funktionshindrade? Avslutar Majed Safaee, 1.e vice förbundsordförande för Liberala ungdomsförbundet.

Arrangörerna av massanmälningsaktionen är arbetsgruppen bakom Marschen för tillgänglighet, en organisation som syftar till att få till stånd en lagstiftning som klassar otillgänglighet som diskriminering.

Liberala ungdomsförbundet genomför bland annat aktionen lördag 18 augusti, från klockan 13 vid Medborgarplatsen, Stockholm.

För mer information vänligen kontakta Majed Safaee på 0708-549039