Airwatergreen AB

Klimatsmart avfuktning på NORDBYGG

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2018 15:47 CET

På NORDBYGG visar vi på Airwatergreen hur man kan hantera fuktproblem mer effektivt. Våra kunder har fått ett bättre arbetsklimat och har sänkt sina kostnader med våra produkter. Vår teknologi - varmkondensering - ger lika bra avfuktning ner till minusgrader och med enklast möjliga installation. Kom till vår monter A44:18 så visar vi hur det går till!

Använd vår bjudkod "airwatergreennb18" och registrera dig här REGISTRERA HÄR

Airwatergreen utvecklar och marknadsför produkter för avfuktning baserad på en avancerad avfuktningsteknik som ger en rad unika fördelar. Teknologin heter varmkondensering och en av fördelarna är att kunna genomföra avfuktning vid alla temperaturer, ända ner till minusgrader, med en betydligt lägre energiförbrukning än vad som tidigare har varit möjligt. En annan fördel är att all tillförd energi bevaras i utrymmet/lokalen och att inga omfattande rördragning behövs vilket drastiskt förenklar installationen.

Med våra produkter installerade så har skador i installationer under mark och under hus minskat. Bland annat genom minskad korrosion på rör och sprickbildning i betongväggar samt genom att stoppa mögelbildning. Att sänka luftfuktigheten minskar mögeltillväxt samt ger en bättre arbetsmiljö genom en minskad bakterieutveckling. Airwatergreens koncept för Torrt klimat finns nu installerat på ett flertal platser och har mött stor uppskattning hos driftsansvariga.

Airwatergreen AB är ett svenskt luftbehandlingsbolag som erbjuder energieffektiv avfuktning i alla klimat. Bolagets produkter avlägsnar effektivt fukt och lukt vilket förlänger livslängden på byggnader, varor och utrustning, samt skapar en hälsosammare arbetsplatsmiljö att vistas i. Vi har idag över 300 installationer i främst de nordiska länderna. Bolaget innehar en rad patent, bland annat i USA, Kina och EU, och satsar stora resurser på teknikutveckling. Airwatergreen har kontor i Uppsala och Malmö.

Läs mer på www.airwatergreen.com