Luftfartsverket, LFV

Luftballonger och flyg i säkert samspel

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 16:57 CEST

Diskussioner har länge pågått hur luftballonger ska kunna fortsätta att flyga i samspel med den motordrivna flygtrafiken runt Bromma. Genom LFVs nya regler blir detta möjligt även i fortsättningen, om än med vissa begränsningar.

– Det finns en gräns för hur mycket ballongverksamhet som det är säkert att bedriva i kombination med det vanliga flyget vid Bromma flygplats, förklarar Willy Svensson på Luftfartsverket. Därför är det bra att vi nu inför föreskrifter som gör att ballongflygarna kan fortsätta sin verksamhet men i mer reglerad form.

Systemet för flygtrafikledning bygger på att flygtrafiken kan förflytta sig i höjd- och sidled. Varmluftballonger kan inte göra det senare, vilket gör att de måste särbehandlas. Vid ett antal utrikes flygplatser har man helt enkelt förbjudit all ballongverksamhet i den aktuella kontrollzonen. Sådana relativt omfattande förändringar anser inte LFV att det för närvarande finns anledning att införa i Sverige.

– Vi hoppas att detta är en lösning som kan fungera, menar Willy Svensson. Många andra alternativ har tidigare varit uppe för diskussion, men inget har varit genomförbart. Genom de nya reglerna undviker vi stressituationer och får därmed en säkrare trafik.

Bestämmelserna börjar gälla från och med den 15 maj.

För ytterligare kommentarer, kontakta Willy Svensson, Luftfart och Samhälle, 011-19 21 49 eller 0708-18 65 17.