Blueair

Luftföroreningar inomhus - så hanterar vi utmaningen

Press Release   •   Nov 21, 2011 18:26 CET

Företaget Blueair drar nu igång en kampanj för att skapa större medvetenhet kring problemet av stigande halter av föroreningar i inomhustluften. Detta efter att Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattat att över två miljoner människor dör varje år efter att ha andats in de små partiklar som luftföroreningarna inom- och utomhus för med sig. 

Hälsohot i form av respiratoriska sjukdomar och hjärtsjukdomar är ett stort problem som drabbar människor i stadsmiljöer över hela världen. Problemet kan bara framgångsrikt behandlas genom att göra människor medvetna om vad som finns i luften de andas in. För att förbättra luftkvaliteten krävs dock ingen magisk kur. Bortsett från den uppenbara möjligheten att kontrollera källan till luftföroreningarna och säkra en hälsosam luftventilation, vilket dock inte alltid är så lätt i stora städer, återstår luftrenare försedda med filter som ger HEPA-prestanda, ett enkelt och beprövat alternativ för andas in ren luft. Detta är även en åtgärd som rekommenderas i American Thoracic Society’s American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 

– Blueair är ledande när det kommer till att leverera renare inomhusluft och vi menar att kopplingen mellan ren luft och bättre hälsa och välbefinnande är viktig att kontinuerligt påminna om. Vi initierar nu därför kampanjen “Clean Air is a Human Right” för att stödja WHO:s krav på bättre hantering av luftföroreningar i bostäder och på arbetsplatser. Eftersom vi tillverkar produkter som fångar in allergener, virus och bakterier i inomhusluften är vi väl medvetna om riskerna med dessa luftföroreningar, säger Herman Pihlträd, vd på Blueair. 

Blueairs erfarenheter, från över 50 länd där företaget marknadsför sina luftrenare, stödjer WHO:s alarmerande upptäckter. Upptäckter som avslöjar ”ett stort hälsoproblem”, enligt Dr Maria Neira, WHO:s direktör för folkhälsa och miljö. Studier visar att människor i de flesta utvecklade länder, däribland Sverige, USA, Japan och Storbritannien, tillbringar upp till 90 % av sin tid inomhus, antingen hemma, i skolan eller på arbetsplatsen. Man har även funnit att föroreningsnivån i inomhusluften kan vara upp till tio gånger högre än utomhus, detta p.g.a. att potentiella föroreningar kan byggas upp snabbare i begränsade miljöer. 

Strikta oberoende tester som utförts av amerikanska Association of Home Appliance Manufacturers har visat att Blueairs luftrenare, som den högpresterande Blueair 650E, åstadkommer en dramatisk förbättring av luftkvaliteten. Utvecklad för att minska miljörelaterade hälsorisker och problem, däribland astma, erbjuder Blueairs patenterade filtreringsteknik HEPASilent högre prestanda än någon annan luftrenare. De högpresterande enheterna använder fina polypropylenfilter som effektivt renar ett rum från skadliga partiklar såsom mögel, pollen, virus and bakterier på bara några få minuter - fortare än någon annan konkurrerande luftrenare på marknaden. 

Kampanjen “Clean Air is a Human Right” kommer att lanseras i Sverige, USA, Japan, Kina och Storbritannien i början av 2012. Syftet med kampanjen är att rädda liv, minska sjukfrånvaro och främja hälsa och välbefinnande, och fokus kommer initialt ligga på att ta fram en rapport kring omfattningen av föroreningarna i inomhusluften och sedan göra det tillgängligt för de nationella hälsovårdsmyndigheterna. Man kommer även genomföra olika kommunikationsinsatser för att öka mediernas medvetenhet om problemet och de lösningar som finns. 

– Allteftersom vår kampanj utvecklas kommer vi att utforska nya sätt att nå ut till allmänheten med viktiga meddelanden om hur man aktivt kan öka hälsa och välbefinnande genom att minska luftföroreningar i hemmen, på arbetsplatserna och i miljöer som skolor och högskolor, avslutar Herman. 

Om Blueair

Blueairs luftrenare säljs i över länder världen över och skapar renare inomhusluft snabbare än någon konkurrerande luftrenare på marknaden. Enheterna arbetar effektivt och tyst för att tar bort allergener, astmautlösare, virus, bakterier och andra luftburna föroreningar. Genom engagemang, energieffektivitet och miljöhänsyn utvecklar Blueair lösningar som ökar hälsa och välbefinnande för alla inomhus. Blueair grundades 1996 och har har produktionsanläggningar i Kina, Sverige och USA. För mer information om Blueair, besök www.blueair.se