Airbus

Lufthansa först i världen med biobränsledrivna reguljärflyg

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 16:31 CET

Lufthansa startar under första halvåret 2011 världens första biobränsledrivna reguljärflyg. Vid dagliga flygningar med Airbus A321 mellan Hamburg och Frankfurt ska en biobränsleblandning med 50 procent vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO) användas. Leverantör av bränslet är finska Neste Oil.

De dagliga flygningarna kommer att inledas i april 2011 och till en början pågå sex månader som en del av "Burn Fair", ett projekt med syfte att studera de långsiktiga effekterna av användning av biobränslen inom flyget. Airbus roll i projektet är att tillhandahålla tekniskt bistånd och övervaka bränslets egenskaper.

När drivmedlet förbränns, avger biobränslet lika mycket koldioxid som absorberades när det framställdes, vilket minskar det totala koldioxidutsläppet.

Biobränslet levereras av finska Neste Oil, enligt ett långsiktigt avtal med Lufthansa. Bränslet tillverkas endast av hållbara råvaror och utan konkurrens om mat, vatten eller mark. Neste Oil är medlemmar i RSB (Roundtable on Sustainable Biofuels) och RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

– Med dagliga biobränsledrivna flygningar tar vi ett betydande steg framåt i vår strävan efter en hållbar framtid för flyget, säger Airbus vd och koncernchef Tom Enders.

Airbus avser att göra hållbara alternativa bränslen till en realitet för flyget genom att sammanföra all berörda parter på ett socialt, industriellt och hållbart sätt. Utöver sina insatser med andra flygbolag, såsom den nyligen genomförda första biobränsleflygningen i Latinamerika den 22 november, genomförde Airbus i oktober 2009 den första kommersiella flygningen med ett drivmedel bestående av 50 procent GTL (Gas-to-Liquid) och i februari 2008 utförde en Airbus A380 världens första flygning någonsin med GTL-bränsle.