Air Tool Matic

Luftkniv

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 09:54 CET

Luftridåer ger en effektiv ”kniv” av komprimerad luft för avblåsning av storta områden och lufttorknings applikationer.
Luftridån släpper en liten volym av komprimerad luft genom en 0,0508 mm (0,002 ") spalt längs hela sin längd. ”kniven" av komprimerad som luft färdas nedför ”ansiktet” & luftridån skapa ett område med lågt tryck bakom det som drar omgivande luft med sig i ett förhållande av upp till 25:1. Luftkniven leverera ett massivt luftflöde till arbetsstycket / målet.

Funktioner / Fördelar
 Innovativ design ger 25:1 luftförstärkning och uppfyller alla hälsokrav och säkerhets krav
 Inga rörliga delar - Inga eller låga underhållskostnader.
 Justerbar applikations set-up. Vilket leder till hundratals användningsområden
 Lägre bullernivåer Dramatisk minskning av buller jämfört med "öppna rör" eller rör med borrade hål i, upp till 50dBA brusreducering.
 Lägre trycklufts användning. Lägre driftskostnader och i sin tur lägre energikostnader
 Olika längder finns i längder från 50 mm till över 2000mm